For disse adoptioner bevarer adoptivbarnet den arveretlige stilling i forhold til den biologiske slægt uanset adoptionen. Adoptivbarnet får imidlertid derudover også arveretlig status i forhold til adoptivforældrene, dog ikke i forhold til adoptivforældrenes øvrige slægt.

For disse adoptioner var der dog i lovgivningen mulighed for at tage et såkaldt testationsforbehold, hvorefter adoptivforældrene har adgang til at gøre adoptivbarnet arveløst via oprettelse af testamente.

For disse adoptioner vil der være tale om et såkaldt fuldstændigt familieskifte. Det vil sige, at adoptivbarnet arver sine adoptivforældre på samme måde, som var det et biologisk barn. Derimod bortfalder de arveretlige relationer til den biologiske slægt.

I forhold til adoptioner foretaget i denne periode, skal du dog være opmærksom på, at der i adoptionsbevillingen kan være indsat en bestemmelse om et arveforbehold, således at det bortadopterede barn bevarer arveretten i forhold til sine biologiske forældre. Arveforbehold kunne indsættes frem til 1972.

For disse adoptioner er der også tale om et fuldstændigt familieskifte som beskrevet ovenfor, dog uden  mulighed for, at de biologiske forældre kan tage et såkaldt arveforbehold. Adoptivbarnet arver kort sagt, som om det var barn af adoptivforældrene, og de arveretlige relationer til de biologiske forældre bortfalder.