Sådan undgår du tillægsboafgiften

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%). Men du kan sikre, at dine arvinger får mere ud af arven ved at indsætte en velgørende organisation som delvis arving efter dig. Altså ved at betænke en velgørende organisation.

Der findes en liste over velgørende organisationer, som er fritaget for arveafgift, og ved at lade den velgørende organisation arve, og samtidig betale arveafgiften for de øvrige arvinger, vil du rent faktisk kunne få frigjort flere penge til de arvinger, som skal betale en tillægsboafgift. Børns Vilkår er en af de organisationer, som er fritaget for arveafgift.

Kontakt Mia Elming