Arveklasser

Der findes tre grupper af efterladte, som kan arve dig – de tre såkaldte arveklasser.

I den første arveklasse er din ægtefælle og dine børn. De to grupper deler arven efter dig med halvdelen til hver gruppe. Efterlader du dig ingen ægtefælle, arver børnene det hele, ligesom ægtefællen arver det hele, hvis du ikke efterlader dig børn eller børnebørn. Er et af dine børn afgået ved døden, træder børnebørn i stedet. Vær opmærksom på, at ugifte samlevende ikke automatisk arver efter hinanden. Læs mere om reglerne for ugifte samlevende her.

Børn født uden for ægteskab hører også til i første arveklasse, og de kommer derfor til at arve dig, selv om du måske slet ikke kender dem. Der er også regler, der kan betyde, at børn, du har bortadopteret før 1957, arver dig.

Findes der ingen arvinger i første arveklasse, går man videre til anden arveklasse. I denne arveklasse er det dine forældre, der arver, såfremt du hverken har ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn. Hvis dine forældre er døde, arver dine søskende, og er de også døde, arver dine nevøer og niecer.

I den tredje arveklasse er dine bedsteforældre. De arver, hvis der ikke er nogen arvinger i henholdsvis arveklasse et og to. Er dine bedsteforældre døde, arver dine forældres søskende.

Her slutter arverækken. Det vil sige, at hverken dine fætre, kusiner, deres børn eller andre personer, du har været tæt knyttet til i livet, tæller med, og hvis de er de eneste slægtninge, du efterlader dig, tilfalder arven statskassen.

 

Har du hverken ægtefælle eller slægtninge, som skitseret i ovennævnte tre arveklasser, og ønsker du ikke, at staten skal arve dig, bør du altså oprette et testamente. Det samme gælder naturligvis også, såfremt du ikke ønsker, at arven skal fordeles efter arvelovens regler.

Opretter du et testamente, kan du ændre på fordelingen af arven. Dog har dine livsarvinger, der udgør første arveklasse, krav på tvangsarv efter dig, hvilket du ikke kan ændre på ved et testamente.

Ønsker du, at en person, der ikke er din slægtning, skal arve efter dig, kan du skrive dette ind i dit testamente. Det kan også være, at du ønsker, at en bestemt forening eller velgørende organisation skal modtage arv efter dig, så er det også nødvendigt at oprette et testamente.

Tvangsarven udgør 25%. Hvis man har både ægtefælle og børn, deles tvangsarven med 12,5% til ægtefællen og 12,5%til deling mellem antallet af børn. Friarven udgør 75% og kan testamenteres frit til enten børn, ægtefælle, en velgørende organisation eller andet.