Har du brug for et testamente?

Et testamente betyder, at du selv bestemmer, hvad der skal ske, når du går bort.

Har du ikke skrevet testamente, så afgør arveloven, hvem der arver dig. Med et testamente er der ingen tvivl om, hvad du ønsker. Du kan fx vælge at donere en større eller mindre del af din arv til en organisation, som du måske har støttet eller bakket op om hele dit liv. Børns Vilkår er fritaget for arveafgift, så vælger du at betænke os, går hver en krone til at hjælpe børn.

Ønsker du at oprette et testamente, hvor Børns Vilkår indgår, dækker vi op til 5000 kr. af dine udgifter. Vi samarbejder med advokaterne:

Stine Morild Kulmbak, 69 66 30 23, smi@ret-raad.dk

Betina Boysen, 70 70 58 68, bbo@ret-raad.dk

De kan hjælpe dig med at skræddersy dit testamente, så det passer til dig og dine nærmeste.

 

Afgiftsfri arv

Alt efter hvilken arvegruppe, dine efterladte tilhører, skal de betale en bo- og tillægsafgift af arven. For nogle arvinger kan det betyde helt op til 36,25% i boafgift.

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål om testamente, arveregler og fradrag?

Kontakt Sine Gadeberg

testamente, Har du brug for et testamente

Enlig, gift eller samlevende

Er du enlig, gift eller samlevende? Har I egne eller fælles børn? Dine familieforhold betyder meget for, hvordan arven fordeles.

Der er aldrig arveret mellem ugifte, uanset hvor mange år, man har levet sammen. Ugifte samlevende figurerer nemlig ikke i nogle af de tre arveklasser, og arven går derfor til andre end samleveren, hvis I ikke har oprettet testamente. Har I fælles børn, arver de, og hvis børnene er under 18 år, båndlægges midlerne til de er myndige. Ønsker I at arve efter hinanden, skal I derfor oprette et testamente, hvori I begunstiger hinanden.

Læs mere om reglerne for ugifte samlevende

Når den første ægtefælle går bort, arver den anden. Når den sidste går bort, arver begges slægter med halvdelen til hver slægt. Ønsker man ikke det, er man nødt til at oprette testamente.

Man kan gøre det sammen, eller den længstlevende ægtefælle kan gøre det alene.

Arveloven foreskriver, at arvingerne er ens forældre, søskende, bedsteforældre, mv. i en særlig rækkefølge, som er beskrevet i de tre arveklasser. Ønsker du, at andre arver, eller at det kun er én af de pågældende, skal du oprette testamente.

Særbørn er børn, som kun den ene af jer er forældre til. Uanset om der er særbørn på begge sider, eller kun hos den ene ægtefælle, er der brug for at oprette testamente. Er der kun særbørn på den ene side, er der brug for at sikre længstlevende, hvis den ægtefælle med særbørn først går bort. Er der særbørn på begge sider, bør der derudover laves testamente for at sikre, at fordelingen mellem de to børnegrupper bliver, som man ønsker det. Ellers vil den længstlevendes børn arve uforholdsmæssigt meget mere end den førstafdødes børn, og det er sjældent ønsket, især fordi man ikke ved, hvem, der bliver længstlevende.

Læs mere om fordelene ved testamente for ægtefæller

For gifte samlevende med fælles børn kan der også være fordele ved at oprette et testamente.

Arv som særeje
I et testamente kan du bestemme, at det, der falder i arv efter dig, skal være særeje for modtageren. Således skal det ikke deles med modtagerens ægtefælle, hvis arvingen, efter at have fået arven, bliver separeret eller skilt. Dine arvinger behøver således ikke tale ægtepagt og særeje med ægtefællen.

Båndlagt arv
Når myndighederne arver, hensættes deres arv i en forvaltningsafdeling i en bank. De kan ikke bruges af hverken barnet eller værgen. Når barnet fylder 18 år, bliver det myndigt og samme dag frigives depotet og arven kan anvendes frit. En del vil gerne strække perioden, hvor arven er båndlagt, til barnet fx er 21, 23 eller 25 år, eller sørge for, at arven udbetales løbende i stedet for i én udbetaling. Dette kræver også et testamente.

Forældremyndighed
Man kan henstille i et testamente, hvem, der skal have forældremyndigheden over ens børn, hvis man dør, før de bliver myndige. Mange ønsker endvidere at sørge for, at dem, der skal tage sig af børnene, får tildelt et beløb til børnenes forsørgelse, idet børnenes arv er bundet. Det kræver testamente at bestemme det.

Fordele ved at skrive testamente for ægtepar

Hvad kan du testamentere til hvem?

Der er forskel på, hvor stor en del af din formue, du har ret til at testere, alt efter om du har såkaldte tvangsarvinger eller ej.

På nuværende tidspunkt er det sådan, at såfremt du efterlader dig tvangsarvinger, vil du kun kunne testere tre fjerdedel af din formue, den såkaldte friarv. Den sidste fjerdedel, den såkaldte tvangsarv, skal gå til dine tvangsarvinger. Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit testere din fulde formue.

 

Bliv klogere på arveklasser

Hvem arver dig – og hvornår arver staten? Uden et testamente fordeles arven efter bestemmelserne i arveloven.

Læs mere