Nye regler

Er du opmærksom på, at den længstlevende pr. 1. januar 2008 blev begrænset i sin mulighed for at råde, hvis I har lavet et fælles testamente? Den 1. januar 2008 blev arveloven ændret på en række områder. Der blev blandt andet ændret på den længstlevendes mulighed for at ændre et tidligere oprettet testamente. Derudover blev der indsat nye bestemmelser om længstlevendes rådighed i levende live. Reglerne minder om de misbrugsregler, der gælder, når en person sidder i uskiftet bo.

Reglerne om hvordan den længstlevende kan testamentere og længstlevendes rådighed i levende live findes i arvelovens kap. 13 og gælder for fælles/gensidige testamenter oprettet af ægtefæller og andre. For eksempel ugifte samlevende.

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål om testamente, arveregler og fradrag?

Kontakt Mia Elming

Begrænsede handlemuligheder

De nye regler betyder, at fremgår det ikke af testamentet, kan den længstlevende ikke frit ændre bestemmelserne. Længstlevende kan ikke ændre i den arv, der ifølge testamentet skal tilfalde særbørnene til den af jer, der dør først. Den af jer, der lever længst, kan i testamentet kun råde over halvdelen af den friarv, der skal tilfalde fælles børn.

Eksempel

Anne og Bent har oprettet et testamente, hvor de skal arve hinanden mest muligt. Anne har et særbarn (et barn, som Bent ikke er far til), der skal arve alt ved længstlevendes død. Efter Annes død ønsker Bent at ændre testamentet, da han ikke længere har kontakt til Annes barn, og da han har fået en ny samlever. Dette er imidlertid ikke muligt ifølge de nye regler, medmindre andet fremgår af testamentet.

Bent kan heller ikke komme udenom bestemmelsen ved at give sin nye samlever pengene. Reglerne om længstlevendes råderet i levende live foreskriver, at medmindre andet fremgår af testamentet, er Bent underlagt rådighedsbegrænsninger. Begrænsningerne kan sammenlignes med dem, der gælder, når en person sidder i uskiftet bo, og det handler om gaver, begunstigelser mv. Bent kan derimod, modsat ved det uskiftede bo, frit forbruge af formuen.

Testamenter før 2008 er underlagt nye regler

Testamenter oprettet før 2008 er også underlagt de nye regler. Så har du oprettet et testamente før 1. januar 2008, bør du overveje, om dette skal ændres på de to ovenstående punkter om arv til særbørn og fælles børn. For den af jer, der har levet længst, er der begrænsende regler, som I ikke kunne have forudset, da I oprettede testamentet. Det er en betingelse for en ændring kan finde sted.

Din arv gør en forskel

Hver dag, året rundt, taler vores rådgivere med børn og unge på BørneTelefonen. På ét år bliver det til mere end 50.000 samtaler. Men mindst lige så mange kommer ikke igennem. Med din arv kan vi hjælpe flere børn og unge på BørneTelefonen.

Læs mere