3 grunde til at inddrage børn i sagsbehandlingen

Hvis børn ikke inddrages har det store konsekvenser både foranstaltningsmæssigt, menneskeligt og demokratisk. Forskning viser, at det har afgørende betydning for belysningen af sagen og chancerne for at skabe vellykkede foranstaltninger, at barnet høres og inddrages. Fra dansk og international forskning ved vi, at børn oftere bakker op om beslutninger, når de oplever, at de er blevet hørt og har haft indflydelse på processen.

Derudover øger inddragelse barnets tillid til systemet og dermed tilliden til, at systemet arbejder for at sikre barnets bedste. På længere sigt kan det betyde, at barnet er hurtigere til at søge hjælp, også på et senere tidspunkt i livet. Børneinddragelse er dermed også en forebyggende indsats.

Tre gunde til at inddrage børn

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke