Her kan du læse mere om relevant forskning og blive inspireret til at søge mere faglig viden om børneinddragelse. Forskningen her understøtter Børns Vilkårs børnesyn og tilgang til børneinddragelse. Forskningen har fokus på barnets rolle i myndighedsrelationen og ser ligeledes barnet som en selvstændig aktør.

Børns Vilkårs engagement i at skabe bedre børneinddragelse på myndighedsområdet udspringer af den særlige adgang, vi har til børns stemmer via BørneTelefonen og vores bisidderordning. Gennem disse børnestemmer ved vi, hvad det betyder for børn at blive inddraget, og vi ved, at det er afgørende for børns selvværd og mod på livet, at blive mødt som aktør i sin egen ret. Disse erfaringer underbygges af forskningen, som tegner samme billede.

Hanne Warming er forsker ved Roskilde Universitet og har beskæftiget sig indgående med inddragelse på børneområdet. Derudover har Birgitte Schjær Jensen skrevet en ph.d.-afhandling om inddragelse af børn i sagsbehandlingen. Det er noget af det eneste danske forskning om børneinddragelse i myndighedsarbejdet.

I Norge har man arbejdet indgående med at skabe bedre børneinddragelse i sagsbehandlingen. Her har man taget udgangspunkt i en metode udviklet af forskeren Kari Gamst. Hendes metode til inddragelse taler godt ind i måden det danske system er organiseret på, da dansk og norsk lov på mange punkter ligner hinanden. Metoden har fokus på samtalefærdigheder, samt på at sætte velkendte elementer i system, så det skaber mening og struktur i samtalen.

Kari Gamst: Den Dialogiske Samtalemetode og fri fortælling

Kari Gamst er en norsk professor og uddannet dr.polit. Hun har udviklet Den Dialogiske Samtalemetode (DCM) i samarbejde med forsker Åse Langballe. Metoden er et konkret bud på hvordan systematisk kommunikation kan fordre dialog med barnet.

 

Læs mere

Hanne Warming: Ligeværdig inddragelse fordrer samarbejde

Hanne Warming er sociolog og professor ved Roskilde Universitet. Inddragelse af børn og unges eget perspektiv er centralt i Warmings forskning. Hun mener, at børn kun kan inddrages på en ligeværdig måde, hvis man møder dem med et anerkendende og nysgerrigt sind.

 

Læs mere

Birgitte Schjær Jensen: Inddragelse skal ikke være symbolsk retorik

Socialrådgiver og cand.scient.soc Birgitte Schjær Jensen forsker i inddragelse af børn og unge. Med sin Ph.D-afhandling fra 2014 peger hun på nye måder at forstå inddragelse af børn og unge.

 

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke