Socialrådgiver og cand.scient.soc Birgitte Schjær Jensen forsker i inddragelse af børn og unge. Med sin Ph.D-afhandling fra 2014 peger hun på nye måder at forstå inddragelse af børn og unge. Undersøgelsen bringer uddybet viden om hvilke faktorer, der har betydning for børn og unges oplevelse af, om sociale myndigheders inddragelse opleves som reel inddragelse fremfor blot symbolsk retorik. Afhandlingen viser, at børn og unge gerne vil inddrages i spørgsmål vedrørende deres livssituation under forudsætning af, at inddragelsesformen sker på barnet præmis. Inddragelsen skal så at sige være børnevenlig. Afhandlingen peger samlet på, at børn og unge beskriver sociale myndigheders inddragelsespraksisser som problematiske og vanskelige at håndtere. Mange børn og unge fortæller, at de ikke oplever sig reelt inddraget. I stedet oplever de ikke at blive inddraget, eller blot at blive inddraget symbolsk.

Undersøgelsens tre hovedkonklusioner:

  • Børn og unge kan og vil udtale sig om sociale myndigheders inddragelse af dem.
  • Sociale myndigheders inddragelse af udsatte børn og unge opleves af de fleste af undersøgelsens børn og unge som ikke-inddragelse og/eller symbolsk retorik.
  • Skal der være tale om reel inddragelse, skal børn og unge støttes i at mestre samarbejdet med sociale myndigheder.

Læs hele afhandlingen her.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke