Hanne Warming er sociolog og professor ved Roskilde Universitet. Inddragelse af børn og unges eget perspektiv er centralt i Warmings forskning. Hun mener, at børn kun kan inddrages på en ligeværdig måde, hvis man møder dem med et anerkendende og nysgerrigt sind. Hun mener, at sagsbehandleren må kunne lade barnet styre samtalen, og lære at fralægge sig sit eget børnesyn. Til gengæld må sagsbehandleren give plads til barnets eget syn, som hun beskriver det. Som sagsbehandler har man en udefra-viden om børns behov og en opfattelse af, hvad der er barnets bedste. Dog er det også nødvendigt med et indefra-perspektiv. Børn er aktør i deres eget liv, og har derfor en helt særlig viden, som man kun kan komme i besiddelse af hvis man spørger dem. Ifølge Warming er det derfor nødvendigt at udvikle metoder til at inddrage børns egne perspektiver. Tesen er ifølge Warming, at ligeværdig inddragelse fordrer samarbejde mellem barn og sagsbehandler, samt øger barnets mestringsevne og muligheder (empowerment).

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke