Til forældre og andre voksne i børns liv

Respektér forskellige holdninger til test og vaccine

Der kan være mange grunde til, at familier håndterer coronasituationen forskelligt. En vigtig pointe i forhold til familiers forskellige holdninger og perspektiver er at sikre, at de voksnes holdninger og eventuelle uenigheder ikke forplanter sig hos børnene. Hvis børnene oplever, at de voksne taler dårligt om hinanden og om andre børn og familier, er der risiko for, at det har indflydelse på, hvordan børnene omgås hinanden i skolen. Der kan opstå konflikter mellem børnene om familiernes forskelligheder.

Hvis et barn f.eks. kommer hjem og siger ”Maria fra klassen skal ikke vaccineres. Hun siger, det er farligt. Hvorfor skal jeg så?” så fortæl stille og roligt, at det er Marias forældres beslutning, og at det er ok. Ligesom det er ok, at I har truffet en anden beslutning. Lad være med at give udtryk for, hvad du synes om Marias forældres beslutning.

Det er vigtigt, at forældre og andre voksne tænker ekstra meget over deres retorik over for hinanden og over for børnene, når snakken falder på vacciner, restriktioner og bekymringer. Det gælder både på sociale medier, og hvis man f.eks. har lyst til at kommentere på, at man kender nogen eller ser nyheder om en, der f.eks. fortæller at han eller hun er – eller ikke er – vaccineret. Børn kan tage en negativ retorik med sig i skolegården – særligt når de er yngre og støtter sig meget op ad, hvad deres forældre og andre nære voksne siger og synes.

Positive fællesskaber i skolen er vigtige for børns trivsel og læring. Hvis vi som voksne signalerer, at der skal være plads til alle og plads til forskellighed, er vi med til at understøtte det trygge fællesskab, hvor børn og unge respekterer og støtter hinanden.

Hvis du er uenig med andre familier om, hvordan corona håndteres, så undlad at inddrage dit barn i det og sørg for at holde dine synspunkter og holdninger blandt voksne. Hav så vidt muligt respekt for, at situationen kan håndteres forskelligt af mange grunde.

Er der noget, du har behov for at drøfte, så kontakt de andre forældre eller skolen og få hjælp til at føre en konstruktiv og saglig dialog, uden at børnene bliver indblandet. Ingen børn og unge skal opleve, at de skal stå til ansvar for deres forældres holdninger.

Du kan eventuelt tage fat i klassens kontaktforældre og sikre, at de melder nogle gode retningslinjer ud for, hvordan I som voksne respekterer hinandens forskelligheder, så I hjælper børnene med at skabe positive fællesskaber.

Ifølge Sundhedsloven kan børn fra en alder af 15 år selv bestemme, om de vil vaccineres. Er de under 15, er det forældrene – med forældremyndigheden – der bestemmer og vurderer, hvad der er bedst for barnet. Men børnene har stadig ret til at blive hørt og til at blive taget alvorligt. Vi råder jer forældre til at spørge grundigt ind til, hvilke bekymringer jeres barn har, hvis I mærker modstand hos barnet, uanset om jeres holdning er, at barnet skal vaccineres eller ej.

Det er forældrenes beslutning, hvordan I i familien håndterer corona, og derfor skal de mindste børn så vidt muligt først inddrages, efter du/I har truffet beslutning om, hvorvidt barnet skal vaccineres. Inddrag ikke dit barn i din eventuelle tvivl, da det blot risikerer at gøre dit barn utrygt. Når du har truffet en beslutning og fortalt barnet den, skal du tage dig tid til at spørge barnet, om det har spørgsmål eller bekymringer, I skal vende. Lyt og tag barnet alvorligt.

Sæt jer ned med barnet og fortæl, hvad I har besluttet og hvorfor. Tilpas sprog og informationsniveau til barnets alder. Hvis barnet bliver utrygt, bange eller bekymret over det, I siger og har besluttet, er det vigtigt, at I tager barnets følelser alvorligt og spørger ind til, hvad der ligger bag. Måske har barnet læst eller hørt noget om vacciner, der gør det bange. Det kan også være, barnet er bange for nåle, hvis det har udsigt til at skulle vaccineres, eller er bange for at blive syg med corona eller udelukket fra en kommende børnefødselsdag, hvis beslutningen er, at det ikke skal vaccineres. Her er det din opgave som forælder at berolige og lytte. Husk at både BørneTelefonen og ForældreTelefonen gerne hjælper med gode råd til at håndtere de følelser og evt. uenigheder, der kan opstå.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Til forældre til børn, der har undervisning hjemme

Tre råd til forældre til børn og unge i onlineskolen

Børn og unge kan mistrives og føle sig ensomme i en tid, hvor de ikke kan være sammen med klassekammeraterne, og hvor onlineskolen kan være en udfordring.

Tal om og vær imødekommende over for de tanker, behov og bekymringer, dit barn har. Anerkend, at det er en hård tid, hvor alle i familien kan have kortere lunte og lider afsavn, men at det heldigvis ikke er en permanent situation.

Anerkend den indsats, den unge gør, på trods af savn til jævnaldrende. Det er ikke nemt at tilsidesætte egne behov i en udviklingsperiode, hvor de har brug for at spejle sig i andre, skabe en identitet og danne netværk, som skal hjælpe dem på vej senere i livet.

Spørg dagligt ind til, hvordan dit barn trives i onlineskolen. Hvis dit barn føler sig udenfor og ensom, så snak om, hvordan I sammen kan få ændret situationen. Hvad har dit barn behov for og kan det være en mulighed at tale med skolen om, hvordan dit barn føler det, så lærerne har en chance for at skabe nogle fællesskabende aktiviteter for klassen.

Også selvom dit barn trives, er det en god ide at tale om at være en god klassekammerat, der drager omsorg for de andre og tager del i fællesskabet. Det er de voksnes ansvar, at de unge trives i den digitale onlineskole, men alle kan være med til at sikre, at ingen står udenfor fællesskabet. Opfordr dit barn til at kontakte andre klassekammerater. Hvis dit barn fornemmer, at der er en klassekammerat, der mistrives, så kan du opfordre til, at dit barn fortæller det til læreren eller du kan spørge dit barn, om du må viderebringe oplysningen til læreren.

Nogle unge oplever et forventningspres og læringspres, og er bekymrede for, om de kommer bagud i skolen.

Sørg for at berolige dit barn i forhold til det faglige pres. Der er nogle, der trives med hjemmeskole, mens der er andre, der føler sig stressede og har svært ved at sidde alene med opgaverne. Lærerne ved godt, at ikke alle familier har mulighed for at bidrage med faglig hjælp. Få øje på og anerkend det, som den unge lykkes med.

Vi ved, at mange ikke er klar over, at det kan være en mulighed at komme over på skolen, hvis man ikke trives med onlineskolen. Det kan være, man har brug for hjælp i en periode, eller at man blot har brug for at være en del af et fællesskab for at kunne klare sig igennem en svær periode. Kontakt skolen og hør mere om de muligheder, hvis dit barn ikke trives hjemme.

Du er altid velkommen til at ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

Telefonnummer og åbningstider finder du her

Børns Vilkår og corona

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke