Til forældre

Hjælp børnene godt tilbage i skole

Vi har samlet tre råd til, hvordan du som forælder støtter op om dit barn, når han eller hun skal tilbage i skole.

Vi ved fra henvendelserne på BørneTelefonen, at nogle børn er bekymrede og også bange i den uvante situation. Lyt til deres bekymringer og tal med dem om, hvordan de har det.

Ud over selve sygdommen hører vi også om bekymringer relateret til den situation, børnene befinder sig i, nu hvor de ikke har været i skole længe. Nogle børn er bange for, hvilke relationer de vender tilbage til i klassen. Der kan have været konflikter, som er eskaleret på sociale medier, nu hvor der ikke har været mulighed for at mødes ansigt til ansigt. Hjælp dit barn til at løse eventuelle konflikter med klassekammeraterne og støt dit barn i at genfinde sociale relationer i klassen.

Tal med dit barns lærer eller pædagog om, hvad der er en god tilbagevenden til skolen for dit barn. Nogle børn har brug for særaftaler, som du kan aftale nærmere med dit barns lærer. Inddrag gerne dit barn i snakken om, hvad der vil fungere godt for ham eller hende. Det kan f.eks. være, at I laver en aftale om, at dit barn gerne må ringe til dig, hvis han eller hun savner dig i skoletiden i den første tid
Husk at genbesøge aftalen jævnligt, og vær opmærksom på dit barns udvikling. Særaftalerne skal ikke blive permanente.

Det kan også være en god ide at skrive til dit barns lærer, hvis der er sket noget særligt for dit barn i den tid, hvor barnet ikke har været i skole. Du kan eventuelt skrive beskeden sammen med dit barn, hvis der er noget han eller hun gerne vil have, at skolen skal vide.

Nogle børn kan opleve et forventningspres og læringspres, og er bekymrede for, om de er kommet bagud i skolen. Fortæl dit barn, at lærerne tager godt imod børnene, når de kommer tilbage i skole, og at lærerne sørger for, at barnet lander godt fagligt igen. Fjern på den måde presset fra barnet.

Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om et godt fællesskab i dit barns klasse. Som forælder kan du være med til at sikre dette ved ikke kun at tage ansvar for dit eget barn. Du kan f.eks. være opmærksom på, om alle børnene i klassen bliver en del af fællesskabet igen.

Du kan opfordre dit barn til at støtte andre klassekammerater. Hvis der er et barn, der har svært ved at komme tilbage i skolen, kan en klassekammerat f.eks. hente barnet, så de følges i skole. Vi ved fra undersøgelser, at det er en god støtte, når børn hjælper børn. Det er vigtigt at føle sig som en del af fællesskabet i klassen og mærke, at man er savnet, hvis man ikke kommer i skole.

Du er altid velkommen til at ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

Telefonnummer og åbningstider finder du her

Til forældre til børn, der fortsat har undervisning hjemme

Tre råd til forældre til børn og unge i onlineskolen

Mange børn og unge mistrives og føler sig ensomme i denne tid, hvor de ikke kan være sammen med kammeraterne og hvor onlineskolen kan være en udfordring.

Tal om og vær imødekommende over for de tanker, behov og bekymringer, dit barn har. Anerkend, at det er en hård tid, hvor alle i familien kan have kortere lunte og lider afsavn, men at det heldigvis ikke er en permanent situation.

Anerkend den indsats, den unge gør, på trods af øget savn til jævnaldrende. Ved at skulle skære ned på at mødes med venner, kærester m.m. har den unge taget et stort samfundsansvar på sine skuldre. Det er ikke nemt at tilsidesætte egne behov i en udviklingsperiode, hvor de har brug for at spejle sig i andre, skabe en identitet og danne netværk, som skal hjælpe dem på vej senere i livet.

Spørg dagligt ind til hvordan dit barn trives i onlineskolen. Hvis dit barn føler sig udenfor og ensom, så snak om, hvordan I sammen kan få ændret situationen. Hvad har dit barn behov for og kan det være en mulighed at tale med skolen om, hvordan dit barn føler det, så lærerne har en chance for at skabe nogle fællesskabende aktiviteter for klassen.

Også selvom dit barn trives, er det en god ide at tale om at være en god klassekammerat, der drager omsorg for de andre og tager del i fællesskabet. Det er de voksnes ansvar, at de unge trives i den digitale onlineskole, men alle kan være med til at sikre, at ingen står udenfor fællesskabet. Opfordr dit barn til at kontakte andre klassekammerater. Hvis dit barn fornemmer, at der er en klassekammerat, der mistrives, så kan du opfordre til, at dit barn fortæller det til læreren eller du kan spørge dit barn, om du må viderebringe oplysningen til læreren.

Nogle unge oplever et forventningspres og læringspres, og er bekymrede for, om de er kommet bagud i skolen.

Sørg for at berolige dit barn i forhold til det faglige pres. Der er nogle, der trives med hjemmeskole, mens der er andre, der føler sig stressede, og har svært ved at sidde alene med opgaverne. Lærerne ved godt, at ikke alle familier har mulighed for at bidrage med faglig hjælp. Få øje på og anerkend det, som den unge lykkes med.

Vi ved, at mange ikke er klar over, at det kan være en mulighed at komme over på skolen, hvis man ikke trives med onlineskolen. Det kan være man har brug for hjælp i en periode eller at man blot har brug for at være en del af et fællesskab for at kunne klare sig igennem en svær periode. Kontakt skolen og hør mere om de muligheder, hvis dit barn ikke trives hjemme.

Du er altid velkommen til at ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

Telefonnummer og åbningstider finder du her

Børns Vilkår og corona

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere