Hvis et barn rammes af corona

Tal omsorgsfuldt om dem, der er testet positiv for corona

Vi ved fra BørneTelefonen, at der er børn, der synes, at det er svært og pinligt, hvis de selv er blevet testet positiv for corona. Det vil jo i nogle tilfælde også betyde, at skolen lukkes ned, og at alle i klassen eksempelvis skal testes. Der kan være en del uønsket opmærksomhed på barnet og familien, og barnet kan komme til at stå tilbage med følelser af skyld og skam, samtidig med at det i forvejen er en svær situation at være ramt af corona. Derfor er det vigtigt, at de voksne omkring barnet og klassefællesskabet har en særlig opmærksomhed på disse situationer. I disse situationer skal der tales med børnegruppen om, hvad der foregår, og hvad de tænker på, men det er vigtigt, at det bliver gjort på omsorgsfulde måder uden stigmatiserende eller udskammende sprog – både i klassen og rundt om middagsbordet. 

I sådan en coronatid er det vigtigt, at vi alle gør, hvad vi kan for at passe på hinanden. Men jo yngre børnene er, desto større er de voksnes ansvar for at tilrettelægge hverdagen, så det bliver muligt for børnene at passe på hinanden. Alle kan gøre noget for at passe på sig selv og andre. Men i sidste ende er det de voksnes ansvar.

Til forældre

Lad barnet fortælle om sine tanker og følelser, så der er plads til at tale om, hvordan det er at stå i den situation, som barnet nu står i. 

Vær opmærksom på at få spurgt til barnet på et tidspunkt, hvor der er ro og tid til, at I tager snakken. Overvej evt. om det giver mening, at I taler om det sammen hele familien, eller om det er bedre, at du/I bare taler med barnet alene. Spørg f.eks.: 

  • ”Jeg kunne forestille mig, at det er svært for dig, at vi har fået corona herhjemme. Hvordan er det for dig?”
  • ”Har du mon nogen spørgsmål? Er der noget, du bekymrer dig om?”

Tjek med barnet, om det har fået svar på det, der var brug for at få svar på. Fornemmer du, at barnet er lettet? Eller er der brug for, at I gør noget andet eller mere? Hvis barnet har været berørt af samtalen, kan det være en god idé, at I finder noget rart at lave sammen bagefter, så barnet hjælpes videre fra samtalen.  

Hvis barnet oplever, at en klassekammerat eller anden på skolen bliver testet positiv.  
Tal med barnet. Spørg f.eks.: 

  • ”Jeg kan godt forstå, at det svært lige nu. Men du skal vide, at vi voksne nok skal sørge for, at vi passer godt på os selv og hinanden.”
  • ”Ja, det er rigtig synd for Marie og hendes familie, at de er blevet ramt. Det kan man jo ikke gøre for. Men jeg er sikker på, at de passer godt på sig selv og hinanden. Skal vi sende dem en besked?

Vær opmærksom på, hvordan barnets kontakt og kommunikation med vennerne er. Det kan have stor betydning, at barnet stadig føler, at der er nogen, der tænker på dem og er interesseret i dem, hvis de f.eks. er hjemme med corona. Er kontakten anderledes, end den plejer at være? Er barnet f.eks. med i de digitale fællesskaber? Er der nogen, der spørger, hvordan barnet har det?  

  • ”Har du talt med nogen fra klassen? Hvordan har det været?”
  • ”Skriver du stadig sammen med Louis? Føles det okay?”
  • ”Er der noget, der er svært lige nu i forhold til vennerne?”

Kommunikation med de andre voksne

Tag fat i de lærere, der er omkring barnet og klassen. Det er vigtigt, at lærerne har en opmærksomhed på, hvordan trivslen i klassen er, også hvis der er uro i forbindelse med corona. Det er stadig vigtigt, at der er plads til, at man taler om det, der foregår og hvis børnene har bekymringer. Men det har betydning, hvordan der tales om det barn/de familier, der evt. rammes af corona 

Hvis barnet har været hjemsendt i karantæne eller fordi barnet er testet positiv for corona, kan det være en god idé, at I sammen med læreren laver en god plan for, når barnet skal tilbage i skolen igen. Så man kan fortælle barnet, at de ikke skal bekymre sig om det. Hvis der alligevel opstår situationer, som er utrygge, så skal barnet altid vide, at det kan komme til en voksen.  

Børns Vilkår og corona

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i hele Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke