I 2019 valgte mere end 43.000 private støtter samt 550 fonde, virksomheder, foreninger og klubber at bakke op om Børns Vilkår. En stor og varm tak til alle jer, der viser os den tillid og står sammen med os om at stoppe svigt af børn i Danmark. Også en stor tak til vores hundredvis af frivillige rådgivere og undervisere på tværs af landet, der året rundt møder børnene i øjenhøjde ude på skolerne og på BørneTelefonen. Sammen stopper vi svigt.

Samtaler på BørneTelefonen siden 2010

Børns Vilkårs fire indsatsområder

i 2030 skal ingen børn udsættes for:

2019 i tal

1000000

brugere lagde vejen forbi børnsvilkår.dk

130000

fulgte med på Twitter, Facebook og Instagram

43633

støttede Børns Vilkår - som medlem eller som donor

665

engagerede sig som frivillige rådgivere eller undervisere

566

børn fik en bisidder i kommunen eller i Familieretshuset

500

elevworkshops og forældreoplæg afholdt

Min bedste ven gennem mange år har voldtaget mig. Han er ældre end mig. jeg har det virkelig dårligt med mig selv, jeg har hele tiden ondt i maven af skam. Pige, 14 år
Igennem hele min barndom er min lillebror og jeg blevet slået hvis vi ikke gjorde som der blev sagt. Det har altid bare været en normal dag for mig hvis vi blev slået, det var mere unormalt hvis de ikke slog os. Dreng, 15 år
Jeg har aldrig helt haft en bedste ven, eller bare en nær ven. Jeg føler mig meget ensom, jeg har bare det her hul i min brystkasse, som bare bliver større og større, jeg føler mig næsten desperat for et godt kram eller bare at være sammen med nogen uden at føle mig helt vildt nervøs og akavet.

"Hvis der er en anden lille Sofie derude, så håber jeg, at hun får den hjælp, jeg ikke fik”

Sofies historie er historien om en barndom ind og ud af anbringelser. En barndom fyldt med omsorgssvigt og misbrug. En historie, som hun den dag i dag stadig kæmper med – sammen med Børns Vilkår.

Læs Sofies historie

Store partnerskaber løfter de små

Hjælp til børn med skolefravær

Når et barns stol står tom i skolen, kan det være et tegn på mistrivsel, der skal handles på i tide. Derfor er Egmont Fonden og Børns Vilkår gået sammen om at styrke indsatsen for, at alle børn og unge får tidlig hjælp, når de har bekymrende skolefravær. I et femårigt partnerskab indsamler vi viden, som vi omsætter til rådgivning af børn og unge, forældre og fagpersoner. Vi samler aktører på skole- og socialområdet, så de kan drøfte udfordringer og løsninger. Samtidig udbreder vi anbefalingerne til skoler og kommuner, så de kan sætte tidligt og systematisk ind.

Sammen styrker vi positive børnefællesskaber

Op mod 10 pct. af hver ungdomsårgang er i risiko for at havne i et permanent ’udenforskab’ – uden for samfundets fællesskaber. Derfor tog TrygFonden og Børns Vilkår i 2019 hul på et nyt treårigt partnerskab, hvor en række indsatser de kommende år skal sikre, at ingen børn og unge står uden hjælp til at indgå i positive fællesskaber. Hvert år præger et nyt tema relateret til ’udenforskab’ indsatserne, hvor også BørneTelefonen løftes til nye højder. I 2019 satte vi fokus på ensomhed med målrettede aktiviteter for børn og unge, forældre og fagpersoner. Målet er at være til stede i børnenes hverdag og hjælpe, når der opstår problemer med fællesskabet.

Børnenes digitale trivsel er vores ansvar

I starten af 2019 lancerede vi i samarbejde med TDC Group webuniverset Forældre i en digital verden. Universet har til formål at klæde forældre på til at støtte deres børn i det digitale liv. Et liv, der er lige så vigtigt at følge med i som livet i f.eks. fritidsklubben eller skolen. Her finder forældrene gode råd til at starte dialogen om oplevelser på nettet, viden om cybersikkerhed, håndtering af digitale krænkelser og meget andet. I 2019 har over 760.000 personer set kampagnen, og mere end 77.000 har besøgt webuniverset.

Tryghed for alle småbørn

Trygge relationer til de nærmeste voksne er afgørende for små børns trivsel og udvikling. Alligevel oplever en tredjedel af alle småbørn at have utrygge relationer til de voksne, der er allertættest på. Det kan være til forældrene, personalet i dagtilbuddet eller andre nære voksne. Derfor startede Børns Vilkår og Stryhns Familieselskab i 2019 et femårigt samarbejde, der skal arbejde for at sikre tryghed for alle børn i alderen 0-6 år. Samarbejdet involverer alle aktører omkring børnene – fra forældre og daginstitutioner til kommuner og politikere – og består bl.a. af rådgivningsindsatser, kompetenceudvikling i dagtilbud, kampagner, vidensproduktion og politisk arbejde.

Støt vores arbejde

Med din støtte kan vi sikre, at endnu flere børn kan få hjælp på BørneTelefonen. Vi kan forebygge svigt gennem oplysning til forældre og fagfolk, og vi kan arbejde for politiske løsninger, som sætter barnets tarv først.

Støt nu

For virksomheder

Med din støtte kan vi sikre, at endnu flere børn kan få hjælp på BørneTelefonen. Vi kan forebygge svigt gennem oplysning til forældre og fagfolk, og vi kan arbejde for politiske løsninger, som sætter barnets tarv først.

Støt nu
Jeg går i 8. klasse, og jeg har rigtig meget fravær. Når jeg vågner op om morgenen kan det være rigtig svært at komme ud af sengen, og så når jeg endelig kommer ud af sengen, så føler jeg mig helt trist og håbløst og har sådan en tom følelse i maven. Jeg har ikke helt nogle sociale problemer i klassen, jeg kan i hvert fald tale med alle, men jeg har ikke nogle tætte venner. Jeg taler heller ikke med nogen efter skole. Pige, 14 år
Jeg kommer til at sende et billede af min bryster til en dreng som jeg ikke ved hvem er og han har mit tlf nr. Han skrev til mig bagefter at hvis jeg ikke gjorde hvad han sagde så ville han sende alle mine oplysninger ud på internettet og hvis jeg blokerede ham ville han gøre det samme. Jeg er pisse bange og pisse ked af hvad jeg har gjort. Pige, 14 år
Jeg føler ikke at jeg passer ind i min klasse. Jeg har flere gange søgt hjælp hos mine lærere og forældre men det hjælper ikke, 2 dage efter sker det samme og jeg sidder på bænken alene i frikvarterende. Det har varet i 1-2 år. Pige, 10 år

Her kommer indtægterne fra (mio. kr.)

Sådan bruges pengene til arbejdet for børn (mio. kr.)

NB: Vores indsatser til at stoppe svigt af børn i Danmark dækker blandt andet over rådgivning på BørneTelefonen, ForældreTelefonen, bisidning af børn, erstatningssager for børn, børnepolitik samt projekter vedrørende børneinddragelse, tidlig indsats, skolefravær, trivsel og mobning, digitalt liv, som er understøttet af oplæg i hele landet for børn, forældre og fagfolk.

Børns Vilkårs årsrapport 2019

Download

Læs årsmagasinet

I 2019 valgte mere end 43.000 private støtter samt 550 fonde, virksomheder, foreninger og klubber at bakke op om Børns Vilkår.

En stor og varm tak til alle jer, der viser os den tillid og står sammen med os om at stoppe svigt af børn i Danmark. Også en stor tak til vores hundredvis af frivillige rådgivere og undervisere på tværs af landet, der året rundt møder børnene i øjenhøjde ude på skolerne og på BørneTelefonen.

Sammen stopper vi svigt

Læs årsmagasinet her