Ændring af samværsordning

Min eks. og jeg har i mange år haft en 7/7 deleordning, som var et krav fra min eks., der gjorde det tydeligt, at jeg aldrig skulle regne med at få flere dages samvær med min datter (det var mig, der gik fra ham). Han har bopælsretten. Vi har ikke en god kommunikation, men ordningen fungerer ok og vores datter er glad, trives godt socialt og klarer sig fint i skolen.

Nu har min datter så – overfor mig – flere gange givet udtryk for, at hun ønsker at være hos mig flere dage. Jeg ved, at min. eks. vil sige nej, hvis jeg så meget som foreslår det som en forsøgsordning. Indtil videre har jeg forsøgt at forklare min datter, at 7/7 ordningen er noget hendes far og jeg er blevet enige om, og derfor ikke bare sådan kan ændres, men alt inden i mig skriger efter at opfylde hendes ønske. Og jeg har meget svært ved at forklare hvorfor det skal være en 7/7 ordning, da jeg ikke selv har valgt den, men følte mig tvunget til at indgå aftalen. Hvad skal jeg sige til min datter, når hun spørg igen? Hun har har givet udtryk for, at hun er bange for hvad far vil sige, og at han nok bliver sur og skælder hende ud.
Hvad gør jeg? Kan jeg overhovedet få flere dage end 7 nå nu han har bopælsretten? En det en sag, jeg burde tage i statsforvaltningen? Og har jeg nogen reel chance for at få medhold i, at hun er flere dage hos mig?

Svar fra Børns Vilkår

Kære mor til datter med 7/7 ordning.

Det er godt at høre, at jeres datter er glad, trives godt socialt og klarer sig fint i skolen.

Så på trods af, at I ikke har en god kommunikation, så er I som forældre lykkedes med at have en velfungerende datter, der trives.

Du skriver ikke, hvorfor jeres datter ikke længere ønsker en 7/7 ordning?

Der kan være flere grunde til dette, kan vi høre ud fra de mange samtaler på BørneTelefonen.  Nogle delebørn når på et tidspunkt dertil, at de gerne vil bo fast èt sted, også selvom de har det godt med begge forældre. Det kræver meget af en forælder at erkende, at et barn vil skære ned på antallet af dage. Og nogen gange kan der opstå beskyldninger forældrene imellem – beskyldninger om, at det ikke er barnets men den ene forælders behov for at være mere sammen med barnet.

Nogle delebørn kan fornemme, at den ene forælder ønsker mere tid sammen med barnet. For at glæde den forælder, der ønsker mere tid, kan barnet ønske ordningen ændret. Da børn helst ikke vil gøre de voksne kede af det kan det være svært at finde ud af, hvad der er på spil. Det kan derfor være en god idé at lade barnet tale med en neutral voksen – en lærer eller et familiemedlem, barnet er tryg ved. Og hvor barnet ikke føler sig i klemme. Måske I på den måde kan komme nærmere barnets reelle ønsker og behov.

Jeg synes, du skal overveje, om det kan være din uvilje mod ordningen, der påvirker din datter, eller om det er et reelt behov, din datter har.  

Måske du kunne aftale med din eksmand, at I det næste par måneder fortsætter med deleordning, men hvis din datter stadig – når I tager ordningen op til revision – ønsker at bo mere hos dig, så vil I respektere at prøve det. Det betyder selvfølgelig, at du i den periode skal være meget loyal overfor deleordningen.

Hvis ikke I som forældre kan blive enige, er der flere muligheder:

- I kan få anonym rådgivning i kommunen

- I kan få en børnesagkyndig rådgivning i Statsforvaltningen

Hvis ikke det lykkes at tale sig frem til en aftale, vil I være nødt til at få Statsforvaltningen til at træffe en afgørelse.  I den forbindelse vil jeres datter blive indkaldt til en børnesamtale med en børnesagkyndig. Her vil der blive lyttet til, hvordan hun trives i den nuværende ordning.

Hvorvidt du har en chance for at få flere dage kan jeg ikke sige noget om, da det afhænger af den undersøgelse, der foretages inden Statsforvaltningens afgørelse træffes.

Jeg håber, I finder en løsning til gavn for jeres datters trivsel.

De bedste hilsner

SkilsmisseBrevkassen.