Børn i en forandret verden

Store forandringer i børns hverdag kan gøre børn bekymrede eller angste. I foråret 2020 har COVID-19 skabt forandringer for de fleste børn og unge, mens bekymringer om klimaforandringer også er begyndt at fylde mere i børns hverdagsliv. Denne artikel sætter fokus på, hvad man som forælder eller fagperson kan være opmærksom på, når børn reagerer på kriser eller samfundsmæssige forandringer.

Læs mere

Forældre og børn – når angsten gives videre

Forskningen har for længst slået fast, at der er en sammenhæng mellem forældre, børn og angst. Men hvordan overføres angst fra forælder til barn? Ses angst også hos spædbørn, og hvordan kommer den til udtryk? Denne artikel stiller skarpt på, hvilken betydning mor og far har for børns udvikling af angst – fra barnet et helt lille og frem til de sene teenageår.

Læs mere

Når angst fylder i skolen

Angst kan være en udfordring for børn i skolen, fordi den kan spænde ben for deres trivsel, læring og deltagelse i skoleaktiviteter. Denne artikel stiller skarpt på, hvordan angst kommer til udtryk i skolen, og hvordan angst og bekymring kan påvirke børns skoleliv.

Læs mere

Når børn bekymrer sig

Bekymring er en naturlig del af opvæksten, men i nogle tilfælde kan bekymring udvikle sig til angstlidelser, hvis det går uset hen. Men hvordan skelner man børns naturlige bekymringer fra dem, som kan føre til mistrivsel? Hvordan kommer bekymringerne til udtryk i forskellige stadier i opvæksten? Og er der egentlig forskel på, hvad drenge og piger bekymrer sig om? I denne artikel sætter vi fokus på, hvad der er sund og naturlig bekymring, og hvornår det er nødvendigt at gribe ind.

Læs mere

Hjælp til børn og familier med angst – oversigt over behandlingstilbud og hjælpemidler

Læs mere

Hvad ved vi om børn med angst?

Alle børn oplever fra tid til anden at være bekymrede eller bange – men for nogle fylder angsten så meget, at det bliver svært at leve et børneliv på lige fod med andre børn. Men hvad er angst? Hvilke typer af angst er de mest udbredte, og hvad kan forældre og fagpersoner gøre for at hjælpe børn ud af angsten?

Læs mere

Retur til artikelarkiv