Børns vigtige relation til bedsteforældre

Hvad betyder det for børn og bedsteforældres trivsel at have en tæt relation? Hvordan ændrer børns forhold til deres bedsteforældre sig gennem livet? Hvad ved vi om stedbedsteforældres betydning for børn? Og hvad afgør, hvor meget stedbedsteforældre involverer sig? Denne artikel stiller skarpt på relationen mellem bedsteforældre og børnebørn.

Læs mere

Hvad kan gøre bedsteforældrerollen tung at bære?

Nordiske bedsteforældre engagerer sig i deres børnebørn – helt i tråd med gældende normer og forventninger. En omfattende omsorgsopgave kan dog blive en udfordring for bedsteforældregenerationen – enten når de passer børnebørn på fuld tid eller når de samtidig har egne forældre at tage sig af. Denne artikel opsummerer de vigtigste pointer fra ny forskning på feltet.

Læs mere

Bedsteforældres betydning for børnebørns madvaner

Når børn tilbringer meget tid sammen med deres bedsteforældre, har bedsteforældrene indflydelse på børnenes madvaner. Denne artikel sætter fokus på nyere fund i forskningen om bedsteforældres betydning for deres børnebørns ernæring.

Læs mere

Børnebørn, bedsteforældre og bevægelse

Fysisk aktivitet gavner både børn og ældres sundhed og er ofte en fast del af bedsteforældres samvær med yngre børnebørn. Selvom forældre og bedsteforældre er enige om, at motion er vigtigt i børneliv, så drøfter de sjældent børnenes bevægelsesvaner. Artiklen samler pointer fra ny forskning om bedsteforældres betydning for førskolebørns fysiske aktivitet.

Læs mere

Bedsteforældres betydning for unges uddannelse

Bedsteforældre har direkte betydning for deres børnebørns uddannelse – både via de aktiviteter, som unge og ældre deler med hinanden og når bedsteforældre optræder som rollemodeller i børnebørnenes liv. Artiklen opsummerer centrale pointer fra ny, dansk og international forskning på området.

Læs mere

Børns møde med døden: tabet af en bedsteforælder

Tabet af en bedsteforælder er mange børn og unges første møde med døden. Alligevel er det et tab, der ikke får ret meget opmærksomhed – hverken i den offentlige debat eller i forskningen. Denne artikel bringer hovedpointer fra nogle af de få, kvalitative studier om emnet.

Læs mere

Retur til artikelarkiv