Børn rammes når forældre skændes

Læs mere

Skilsmissebarn i Danmark – risikofaktorer og muligheder for trivsel

De fleste børn fødes i en kernefamilie, men i 19-års-alderen er hvert tredje blevet skilsmissebarn. Forskning viser, at hvert femte skilte forældrepar slet ikke kommunikerer med hinanden, og at 25-30 pct. af skilsmissebørnene bliver involveret i en familieretlig konflikt ved Statsforvaltningen. Denne artikel bringer et sociologisk perspektiv på skilsmisse, deleordninger og børnetrivsel.

Læs mere

Søskendes betydning for børn i skilsmisser

Når et barn fødes for tidligt, kan det medføre en række ambivalente følelser hos de Sammenbragte familier passer ikke ind i det klassiske familiebegreb, men mange børn lever i nye familieformer. Børn oplever, at man kan være mere eller mindre søskende, og at man kan holde op med at være søskende. Adskilte dele-, pap- og biologiske søskende bygger deres relation videre på sociale medier – men de mindre børn ekskluderes fra kontakten.

Læs mere

Skilsmisse øger børns risiko for mental mistrivsel

Kan man påvise en sammenhæng mellem skilsmisse og mental mistrivsel hos børn? I 2015 var skilsmisseraten på knap 49% i Danmark, og en stor andel af danske børn vokser op i hjem med skilte forældre. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på børns mentale reaktioner på forældrenes skilsmisse.

Læs mere

Et liv med to hjem

Er det godt eller skidt for børn af skilte forældre at leve i to hjem? Et kvalitativt studie fra 2014 sætter fokus på børnenes perspektiv – for hvad er børnenes egne oplevelser af at leve i to hjem?

Læs mere

Retur til artikelarkiv