En tryg start i børnehaven

Varighed: 30-35 minutter

Her på siden finder I viden og inspiration til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i jeres børnehave. 

Filmen kan vises på et fælles personalemøde og bruges som oplæg til fælles refleksion. Længere nede på siden har vi samlet de væsentligste pointer og tre veje til en tryg start, som I kan drøfte med hinanden.  

Tag udgangspunkt i det, der giver bedst mening for jer.

Rigtig god fornøjelse. 

1 af 3

Se filmen

I denne film sætter vi fokus på, hvorfor tryghed og omsorg er det allervigtigste, når børn starter i børnehaven.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

2 af 3

Opsummering af centrale pointer:
Sådan giver I alle børn en tryg start

 • Når børn starter i børnehave, er det stadig de voksne, som er børnenes primære kilde til omsorg og tryghed. Når du skaber god kontakt til det nye barn og lærer barnets signaler, vaner og behov at kende, får barnet tillid til, at der er en voksen, som ser og forstår det, og som er der for barnet. Det giver en følelse af at være i sikkerhed i børnehaven – og det giver ro og energi til at udforske, lege og lære.
 • Når børn føler sig trygge i relationen til de voksne, er der større chance for, at de også kommer til at indgå i børnehavens fællesskaber. Du kan hjælpe barnet ind i børnehavens fællesskaber ved at være tæt på det nye barn og sætte små aktiviteter og lege i gang, som barnet kan lide. Invitér nogle af de andre børn til at være med i jeres leg – og giv gerne barnet mulighed for at være i en mindre gruppe med de samme voksne og børn hver dag.
 • Barnet kan få tid og ro til at udforske børnehaven og lære de nye voksne og børn at kende i sit eget tempo, når forældrene eller andre nære omsorgspersoner er sammen med barnet. Derfor er det vigtigt at invitere det nye barn på forbesøg med forældre eller nære voksne fra dagplejen eller vuggestuen og at lade forældrene være med i børnehaven i den første tid, efter barnet er startet.

3 af 3

Inspiration og fælles refleksion:
Tre veje til en tryg start

Her kommer tre bud på, hvordan I kan organisere opstarten med fokus på omsorg og tryghed. Dem kan I bruge som inspiration til en fælles snak om starten i jeres dagtilbud.

Tag udgangspunkt i det, der giver bedst mening for jer. Vælg evt. kun én vej, eller snak om de forskellige veje i små grupper eller to og to. Præsentér til slut de vigtigste pointer fra jeres snak – og hvad I evt. kunne tænke jer at gøre anderledes i fremtiden.

Lad barnet komme på flere forbesøg i børnehaven – gerne sammen med sine forældre, men det kan også være sammen med velkendte børn og nære voksne fra vuggestuen eller dagplejen.

Det giver et lettere opstartsforløb, fordi barnet har haft god tid til at blive fortrolig med børnehavens omgivelser – men vigtigst af alt har barnet haft mulighed for at finde tryghed i relationen til én eller flere af de nye voksne.

Spørgsmål til refleksion
Tal om de spørgsmål der giver mest mening for jer.

 • Hvad gør vi i dag for at give børn en tryg start i vores børnehave? Nævn tre ting der fungerer godt, og tre ting vi kan blive bedre til.
 • Hvordan kan vi rent praktisk organisere, at nye børn kan komme på flere forbesøg hos os (antal besøg, tidspunkt, sted, hvem har ansvaret osv.)?
 • Hvad bør indholdet i besøgene være, hvis vi vil skabe mere genkendelighed for barnet inden opstarten?
 • Hvorfor mener vi ikke, at vi kan tilbyde flere forbesøg som en del af barnets start i vores børnehave? Hvad er det, der forhindrer os?
 • Hvad kan vi gøre for at styrke samarbejdet med de vuggestuer/dagplejere, som vores nye børn kommer fra?
 • Har vi idéer til andre måder, vi kan tilrettelægge opstarten og skabe mere genkendelighed for barnet?

Vejen til barnets tryghed går ofte gennem forældrene. Hvis forældrene er trygge i opstarten, bliver det lettere for barnet at blive trygt. Invitér derfor forældrene til et formøde i god tid, inden barnet starter i børnehaven.

Spørgsmål til refleksion
Tal om de spørgsmål der giver mest mening for jer.

 • Hvad gør vi i dag for at involvere forældrene inden og under opstarten? Nævn tre ting der fungerer godt, og tre ting vi kan blive bedre til.
 • Hvordan forbereder vi forældrene på, hvad deres rolle er i opstarten? Og hvordan undersøger vi, hvad forældrene forventer af os?
 • Hvordan fungerer den skriftlige information, vi giver nye forældre i dag (form, indhold, sprog osv.)? Kan noget forbedres?
 • Hvordan indhenter vi viden om barnet fra forældrene i forbindelse med opstarten (via spørgeskema, møde med forældrene inden opstarten osv.)? Hvad fungerer, og hvad kan blive bedre?
 • Hvilken viden om barnet efterspørger vi fra nye forældre? Er der viden, vi savner?
 • Hvad er fordelene ved, at forældrene er med på stuen i den første tid? Fordele for hhv. barnet, forældrene og for os?
 • Ser vi nogle udfordringer ved, at forældrene er med i længere tid – og for hvem?

Børnefællesskabet er en stor del af barnets sociale liv og trivsel i børnehaven. Derfor er det vigtigt at have øje for, hvordan I bedst hjælper det nye barn til at blive en del af børnehavens fællesskaber. Lad barnet starte sammen med andre velkendte børn fra vuggestuen eller dagplejen, hvis det er muligt. Det skaber gensidig tryghed i alt det nye.

Spørgsmål til refleksion
Tal om de spørgsmål der giver mest mening for jer.

 • Hvad gør vi for at hjælpe nye børn til at blive tryg ved mindst én voksen i vores børnehave?
 • Hvad gør vi for at vise barnet, at det hører til i børnehaven?
 • Hvordan hjælper vi barnet i gang med at lege med nogle af de andre børn i børnehaven?
 • Hvad gør vi, hvis vi kan se, at et barn kæmper med at få nye legekammerater i børnehaven?
 • Hvilke fordele ser vi ved at opdele børnene i mindre grupper med faste voksne og børn, når nye børn starter? Ser vi nogle ulemper?
 • Vil det fungere at give det nye barn en ”stor ven” på den nye stue, når det starter i børnehaven? Og hvordan skal det organiseres?
 • Har vi idéer til andre måder, vi kan hjælpe nye børn til at blive en del af børnehavens fællesskaber?

I kan finde et tilhørende inspirationshæfte og andre materialer herunder:

Inspirationshæfte:
En tryg start i børnehaven
Download her
Forældreguide –
børnehavestart
Download her

Læs om omsorgsgrebet

Omsorgsgrebet