En tryg start i vuggestue og dagpleje

Varighed: 30-35 minutter

Her på siden finder I viden og inspiration til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i jeres vuggestue eller dagpleje. 

Filmen kan vises på et fælles personalemøde og bruges som oplæg til fælles refleksion. Længere nede på siden har vi samlet de væsentligste pointer og tre veje til en tryg start, som I kan drøfte med hinanden. Tag udgangspunkt i det, der giver bedst mening for jer.

Rigtig god fornøjelse. 

1 af 3

Se filmen

I denne film sætter vi fokus på, hvorfor tryghed og omsorg er det allervigtigste, når børn starter i vuggestue eller dagpleje

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

2 af 3

Opsummering af centrale pointer:
Sådan giver I alle børn en tryg start

 • Når et barn starter i vuggestue eller dagpleje, er det vigtigste af alt, at barnet får mulighed for at blive tryg ved mindst én voksen. Det kan du gøre ved at arbejde aktivt på at skabe god kontakt til det nye barn og at lære barnets signaler, vaner og behov at kende. Sådan kan barnet få tillid til, at der er en voksen, som ser og forstår det, og som er der, når barnet har brug for det. Det giver en følelse af at være i sikkerhed – og det giver ro og energi til at udforske, lege og lære. 
 • Nogle børn har brug for længere tid til at vænne sig til nye steder og til at blive tryg ved nye voksne. Ved at være åben, tålmodig og vedholdende i mødet med barnet, kan du vinde barnets tillid og skabe en tryg relation. Forsøg at sætte dig ind i, hvordan barnet har det, og hvad det har brug for – og vær også åben overfor at bytte, hvis det viser sig, at barnet foretrækker en anden voksen end dig.
 • Barnet er helt afhængigt af forældrenes ro, nærvær og omsorg, indtil barnet er blevet tryg ved mindst én voksen. Invitér derfor forældrene til at være sammen med barnet både før og under opstarten. Sådan giver I barnet tid og ro til at lære jer og de nye omgivelser at kende i sit eget tempo. Brug forældrenes viden om barnet til at lære det at kende. Fortæl forældrene, hvad I forventer af dem i opstarten, og hør hvilke forventninger de har. Tal med dem om, hvad I hver især kan gøre, for at give barnet en tryg start.

3 af 3

Inspiration og fælles refleksion:
Tre veje til en tryg start

Her kommer tre bud på, hvordan I kan organisere opstarten med fokus på omsorg og tryghed. Dem kan I bruge som inspiration til en fælles snak om starten i jeres vuggestue eller dagpleje.

Tag udgangspunkt i det, der giver bedst mening for jer. Vælg evt. kun én vej, eller snak om de forskellige veje i små grupper eller to og to. Præsentér til slut de vigtigste pointer fra jeres snak – og hvad I evt. kunne tænke jer at gøre anderledes i fremtiden.

Vejen til barnets tryghed går ofte gennem forældrene. Hvis forældrene er utrygge i opstarten, kan det være svært for barnet at blive trygt. Giv forældrene god information og guid dem i det, der skal ske. Men bed også forældrene dele information om deres barn. Deres viden er nødvendig for, at I kan drage god omsorg for barnet.

Spørgsmål til refleksion
Tal om de spørgsmål der giver mest mening for jer.

 • Hvad gør vi i dag for at forberede og inddrage forældrene inden og under opstarten? Nævn tre ting der fungerer godt, og tre ting vi kan blive bedre til.
 • Hvordan undersøger vi, hvad forældrene forventer af os?
 • Hvordan fungerer den skriftlige information, vi giver nye forældre i dag (form, indhold, sprog osv.)? Kan noget forbedres?
 • Hvordan indhenter vi viden om barnet fra forældrene i forbindelse med opstarten? (via spørgeskema, møde med forældrene inden opstarten osv.)? Hvad fungerer, og hvad kan blive bedre?
 • Hvilken viden om barnet efterspørger vi fra nye forældre? Er der viden vi savner?
 • Ingen forældre er ens. De har forskellige erfaringer med og forventninger til dagtilbudslivet. Så hvad gør vi for at skabe en tæt og tillidsfuld dialog med alle nye forældre?
 • Har vi idéer til andre måder, vi kan forberede og inddrage forældrene?

Invitér nye børn og forældre på flere besøg i dagtilbuddet, et par måneder inden barnet skal starte. Det giver et lettere opstartsforløb, fordi barnet og forældrene har haft god tid til at blive fortrolige med dagtilbuddet – men vigtigst af alt har barnet haft mulighed for at finde tryghed i relationen til én eller flere af de nye voksne.

Spørgsmål til refleksion
Tal om de spørgsmål der giver mest mening for jer.

 • Hvad gør vi i dag for at give børn en tryg start i vores vuggestue/dagpleje? Nævn tre ting der fungerer godt, og tre ting vi kan blive bedre til.
 • Hvordan kan vi rent praktisk organisere forbesøg hos os (antal besøg, tidspunkt, sted, hvem har ansvaret osv.)?
 • Hvad bør indholdet i besøgene være?
 • Hvorfor mener vi ikke, at vi kan tilbyde flere forbesøg som en del af barnets start i vores vuggestue/dagpleje? Hvad er det, der forhindrer os?
 • Hvad gør vi, hvis et nyt barn fortsat ikke virker tryg ved mindst én voksen i vuggestuen/dagplejen?
 • Har vi idéer til andre måder, vi kan hjælpe nye børn og forældre til at blive mere fortrolig med os og vuggestuen/dagplejen, inden barnet starter?

Erfaringer fra Norge viser, at når forældre bruger fem dage eller længere på at være sammen med både barnet og personalet under opstarten, hjælper det til at give barnet en tryggere start på dagtilbudslivet.

Spørgsmål til refleksion
Tal om de spørgsmål der giver mest mening for jer.

 • Hvordan spiller barnets forældre en aktiv rolle i opstarten hos os? Hvordan kan vi i højere grad bruge forældrene som ”trygheds-ressource” for barnet i opstarten?
 • Hvilke fordele ser vi ved, at forældrene er med i dagtilbuddet i længere tid, når barnet starter? Fordele for hhv. barnet, forældrene og for os?
 • Ser vi nogle udfordringer ved, at forældrene er med i dagtilbuddet i længere tid – og for hvem? Hvad kan vi gøre for at imødekomme og ”løse” de udfordringer, vi ser?
 • Hvorfor vil vi eventuelt ikke invitere forældrene til at være med i mindst fem dage i opstarten? Hvad er det, der forhindrer os?
 • Har vi idéer til andre måder, vi kan skabe større tryghed for barnet i opstartsforløbet?

I kan finde et tilhørende inspirationshæfte og andre materialer herunder:

Inspirationshæfte: En tryg start i vuggestue og dagpleje
Download her
Opstartsguide: Sådan kan I
tilrettelægge de første 5 dage
Download her
Forældreguide –
vuggestuestart
Download her
Forældreguide –
dagplejestart
Download her

Læs om omsorgsgrebet

Omsorgsgrebet