Hjælp til børnesamtalen i Familieretshuset

Hos Børns Vilkår hjælper vi gerne børn, der skal til børnesamtale i Familieretshuset. Vores bisiddere kender lovgivningen og deres opgave er at være neutrale, støtte og vejlede barnet før, under og efter børnesamtalen.

At have en bisidder med til børnesamtalen er vigtigt, fordi en børnesamtale i Familieretshuset ikke er en naturlig ramme for et barn, og bisidderen kan give barnet større tryghed i forløbet.

Børn i konfliktfyldte skilsmisser kan føle sig klemt mellem deres forældre og være bekymrede over at skulle deltage i børnesamtalen i Familieretshuset. Derfor er det vigtigt, at barnets perspektiv repræsenteres bedst muligt, fordi det kan mindske følelsen af ensomhed og stress hos barnet i skilsmissesager.

Kontakt

Hos Børns Vilkår bisidder vi kun barnet, hvis han eller hun ønsker det. Vi er barnets talerør – hverken forældres eller andre voksnes. Men du kan hjælpe barnet med at få en gratis bisidder, som skaber tryghed ved børnesamtalen.

Børn og unge

Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe til BørneTelefonen

Forældre, pårørende eller fagpersoner

Som professionel, forælder eller pårørende kan du ringe til Børns Vilkårs bisidderafdeling på

Bliv ringet op af bisidderteamet

  • Hidden
  • Hidden
  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Hvad er en bisidder?

En bisidder fra Børns Vilkår har en socialrådgiveruddannelse, har erfaring i at tale med børn og unge og kender lovgivningen inden for børne- og ungeområdet. Bisidderens opgave er at være neutral, støtte og vejlede barnet før, under og efter mødet i Familieretshuset.

Børns Vilkår har bisiddere i hele landet og det er gratis at få en bisidder fra Børns Vilkår.

 

Det gør bisidderen

En bisidder vil typisk møde barnet alene nogle dage inden børnesamtalen i Familieretshuset og vil derefter også deltage i selve samtalen. Yderligere sørger bisidderen for at:

  • Oplyse barnet om dets rettigheder og muligheder
  • Hjælpe med at kontakte kommunen eller Familieretshuset
  • Støtte barnet under møder i kommunen, i Familieretshuset eller hos andre myndigheder
  • Følge op på møder sammen med barnet og sikre, at barnet forstår, hvad der bliver sagt, aftalt og skal ske
  • Sikre, at barnet er hovedperson i sin egen sag, og at barnets rettigheder varetages.
Man glemmer måske at få sagt noget, og så kan bisidderen byde ind. Da min bisidder gjorde det, var jeg vildt glad, for det var noget vigtigt, jeg havde glemt Pige 16 år
Mød vores bisiddere

Hvad er forskellen på en bisidder og en kontaktperson fra Familieretshuset?

Når et barn skal til samtale i Familieretshuset, bliver barnet tilbudt en kontaktperson, der er tilknyttet Familieretshuset. Kontaktpersonen fra Familieretshuset og en bisidder fra Børns Vilkår er begge til for at støtte barnet og inddrage barnets perspektiver i sagen. De orienterer barnet om dets rettigheder, forsøger at skabe tryghed, har fokus på barnets trivsel og taler med barnet om dets følelser, når der er brug for det. I nedenstående kan du læse om nogle af de forskelle, der er på en kontaktperson fra Familieretshuset og en bisidder fra Børns Vilkår.

En bisidder fra Børns Vilkår støtter barnet og hjælper barnet med at forberede sig til mødet med Familieretshuset. Bisidderen sørger også for, at barnet bliver inddraget i sin egen sag.

 

Kontaktperson fra Familieretshuset støtter og inddrager barnet under forældrenes forløb i Familieretshuset og i Familieretten omkring samvær, bopæl og/eller forældremyndighed.

 

En bisidder deltager i alle de møder, hvor barnet ønsker en bisidder. Både i Familieretshuset og i Familieretten. Bisidder kan dog kun deltage i møder i Familieretten med afgørelse fra dommeren. Bisidder hjælper også med at forberede mødet sammen med barnet og følger op efter mødet med barnet.

 

Kontaktpersonen er den, som har børnesamtalen med barnet i Familieretshuset. Kontaktperson kan også tage med barnet til møde i Familieretten som støtte.

Bisidder fra Børns Vilkår er neutral ift. de myndigheder og beslutninger, som barnet involveres i.

 

Kontaktperson er en intern fagperson fra Familieretshusets Børneenhed.

En bisidder kan hjælpe barnet med at handle i eget liv. Ved at oplyse barnet om dets rettigheder og handlemuligheder kan barnet anvende disse i sagen.

For det 10-årige barn, og opefter, kan en bisidder hjælpe barnet med at bruge sin initiativret. Ved brug af initiativretten kontaktes Familieretshuset enten pr. telefon eller ved at formulere et brev. Bisidder kan bistå barnet i begge muligheder.

 

Kontaktpersonen hjælper ikke med at søge aktindsigt og hjælper heller ikke barnet med initiativretten. Men kontaktpersonen informerer barnet om dets rettigheder og hvis barnet har nogle ønsker, som det gerne vil fortælle forældrene, kan kontaktperson hjælpe barnet med at formulere et brev til forældrene om dette. Eller evt. tale med forældrene om disse ønsker sammen med eller uden barnet.

Barnet kan selv søge om at få en bisidder uden tilladelse fra forældrene ved at kontakte fx Børns Vilkår. De børnesagkyndige i Familieretshusene skal også informere barnet om retten til bisidning.

 

Det er Familieretshuset, der oplyser forældrene om kontaktpersonsordningen. Barnet eller forældrene tager den første kontakt til kontaktpersonsordningen via Skilsmissetelefonen. Derefter får barnet et direkte nummer til en kontaktperson. Hvis barnet er over 15 år, informeres barnet direkte af Familieretshuset om muligheden for kontaktpersonsordningen via E-boks.

Hvad kan skilsmisseforældre gøre?

Børn kan godt få et godt liv som skilsmissebørn. Det kræver bare noget af de voksne.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Kontakt

Nyhedsbrev

Få rådgivernes råd om børn i skilsmisse og modtag de seneste nyheder og fortællinger fra Børns Vilkår.

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.