Som fagperson har du skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens § 153 Det betyder, at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. En underretning kan være afgørende for, at barnet får den rette hjælp til at få en god barndom og et godt liv. Det er tilstrækkeligt, at du har en mistanke eller bekymring for et barn. Det er kommunen, der har ansvaret for at undersøge forholdene nærmere.

Vis mere +

Hvad skal du gøre når et barn fortæller om bekymrende forhold?

 • Brug din faglige viden til at observere barnet. Vær så konkret som muligt i dine observationer.
 • Fortæller et barn om bekymrende hændelser, så lyt og bekræft barnet i, at det som barnet fortæller, er alvorligt.
 • Fortæl barnet hvad du har tænkt dig at gøre med de oplysninger barnet har givet. Dette er en vurdering ud fra barnets alder og modenhed.
 • Drøft din bekymring med en kollega og/eller din leder. Det er vigtigt ikke at stå alene med en bekymring.
 • Du eller din leder sender underretningen til kommunen. Vær opmærksom på din skærpede underretningspligt, hvis din leder ikke er enig i, at der skal sendes en underretning. Du har et personligt ansvar for at give din bekymring videre til kommunen. Det er ikke din leders beslutning.
 • Er der mistanke om strafbare forhold, kan du eller din leder kontakte politiet anonymt og drøfte grundlaget for en anmeldelse.
 • Er du i tvivl om du skal underrette, er du velkommen til at ringe til vores FagTelefon og få vejledning.
 • Inddrag gerne forældrene inden du underretter. Anerkend deres oplevelser, men hold fokus på barnets behov og dine observationer.
 • Hvis der er tale om strafbare forhold som vold og overgreb, må du ikke inddrage forældrene i underretningen.
 • Husk tavshedspligten. Du må ikke oplyse navne på børn, der har foretaget grænseoverskridende handlinger, over for de øvrige forældre
 • Du skal modtage en kvittering på din underretning inden for seks dage.
 • Du har videre ret til en orientering om hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltning vedr. det barn du har underrettet om.
 • Oplever du, at der ikke bliver taget hånd om barnets situation, og at barnet ikke får det bedre, skal du fortsætte med at underrette.
 • Sker der stadig ingen positiv forandring hos barnet, kan du underrette Ankestyrelsen.

Hold dig opdateret

Skriv dig op til at modtage Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner