Barn set fra siden kigger på en telefon.

Digital mobning og uønskede oplevelser online

Digital mobning og uønskede oplevelser online

Tegning af en pige på sin telefon, med illustration af hendes online netværk.

Fire ud af ti elever har oplevet noget uønsket på nettet indenfor et halvt år

Fire ud af ti elever har oplevet noget uønsket på nettet indenfor et halvt år

knap Hvert tiende barn bliver mobbet digitalt

knap Hvert tiende barn bliver mobbet digitalt

Mere end hver ottende elev i 8. klasse har oplevet at få tilsendt uønskede nøgenbilleder

Mere end hver ottende elev i 8. klasse har oplevet at få tilsendt uønskede nøgenbilleder

Tegning af en dreng med høretelefoner på, der sidder på sin telefon, mens han læner sig op ad en kæmpe telefon.

Børns Vilkår anbefaler

Børns Vilkår anbefaler

Digitale medier er en integreret del af børn og unges liv. De leger, lærer og vedligeholder relationer online.

Derfor er det vigtigt, at du som forælder interesserer dig for det, der foregår i den digitale arena – både for alt det sjove og for det, der kan være svært. 

I rapporten ”Digital mobning og uønskede oplevelser online” fortæller børn og unge, at de oplever det som et individuelt ansvar at løse udfordringer i deres digitale liv. Men der er behov for, at de har voksne at støtte sig til og spørge til råds. Derfor har vi samlet nogle anbefalinger og enkle redskaber til, hvordan du som forælder kan hjælpe i dit barns digitale liv.

Det behøver ikke at være svært. Men det er vigtigt!

01

Lyt til børnene 

Lyt til børnene 

For børn og unge er det afgørende, at du som forælder lytter interesseret og omsorgsfuldt og spørger nysgerrigt ind. Mange børn og unge oplever, at deres forældre ikke interesserer sig for deres onlineliv. Man behøver ikke at være digital ekspert, men det er vigtigt at prøve at sætte sig ind i de digitale fællesskaber, børnene og de unge er en del af – på deres præmisser. Det kan nogle gange kræve, at du er nysgerrig og udforskende sammen med dit barn, og at du bruger tid sammen med barnet online – også på ting, som du selv synes er uinteressante eller spild af tid. 

Få gode råd fra børnene her

Som voksen kan du aldrig vide, hvordan det er at være barn online. Så lad være med at tro, at du ved det, og undgå at forsøge at lade som om. For børnene har det meget større betydning, at du lytter og prøver at forstå deres perspektiv.

Hvis børn oplever noget ubehageligt online, er der behov for, at de kan gå til deres forældre og blive lyttet til og trøstet, hvis de er kede af det. Og hvis de har gjort noget forkert, må forældre gerne fortælle dem det, men de skal også prøve at forstå barnets intention og de bagvedliggende årsager til, at barnet har handlet, som det har. De skal ikke være fordømmende, men lyttende og forstående og forsøge at hjælpe og støtte barnet. Hvis barnet har oplevet noget ulovligt, skal forældrene hjælpe deres børn med at sige fra og anmelde det.

Børnene efterlyser, at deres forældre gør en aktiv indsats for at vise, at de står til rådighed for at tale om deres onlineliv. ”Hvis nu de ikke ved nok om det det, og gerne vil vide mere om, hvad vi laver [online] – så kan de [forældrene] starte en samtale, men uden at de spørger for meget ind til det, for det er irriterende. Men ligesom de spørger ind til, hvad man laver i skolen, så spørger de, hvad man har lavet på nettet, og så får man selv lov til at fortælle.

Online spil og sociale medier er i høj grad der, hvor børns fællesskaber etableres og udvikles. Der kan de eksperimentere med identitet og venskaber og have deres egen humor, som voksne ikke nødvendigvis forstår. Derfor er det vigtigt, at børn, afhængigt af deres alder, får lov at have fællesskaber uden voksenindblanding. Hvis forældre kontrollerer alt, hvad børn laver online, oplever børnene det som manglende tillid, og de kan ende med helt at undlade at involvere de voksne i deres onlineliv. ”Hvis de [forældrene] tjekker min telefon, giver det mig den følelse, at de ikke stoler på mig.”

02

Hjælp barnet med indstillinger i apps 

Hjælp barnet med indstillinger i apps 

Det er en god ide at tale med sit barn om, hvordan forskellige apps konkret fungerer, og hvordan barnet eller den unge kan og må bruge dem. I de fleste apps er det muligt at indstille en række funktioner. De er ikke automatisk indstillet til barnets behov. Sæt dig ind i appens indstillingsmuligheder, og vælg indstillingerne i dialog med dit barn. I kan altid ændre indstillingerne igen. Husk at du ikke behøver at vide alt om appen – det vigtige er, at du har dialogen sammen med barnet eller den unge, og at I sammen finder ud af, hvordan appen fungerer, og hvad I skal være opmærksomme på.  

03

Sæt dig ind i de digitale funktioners sociale betydning 

Sæt dig ind i de digitale funktioners sociale betydning 

Som forælder eller nær voksen til et barn er det vigtigt at kende til de forskellige digitale funktioner, som kan få børn og unge til at føle sig uden for fællesskaberne eller usikre på deres venskaber. Digital mobning og udelukkelse kan have en meget direkte form som hårdt sprog og åbenlyst ubehagelige beskeder. Men der kan også være mere skjulte mekanismer på spil i børns sociale liv online, som kan være vanskelige for de voksne at få øje på og forstå. Men det kan have stor betydning for børn og unge. Når man forstår dynamikkerne på digitale platforme og det, der kan have betydning for børn og unge, er det lettere at tage en løbende snak om, hvordan det går med deres digitale liv. 

Kommentarer, likes og reaktioner

På mange sociale medier er andre brugeres reaktioner en vigtig del af designet, for ek-sempel likes eller emojis. Når andre reagerer positivt, kan barnet opleve en anerkendelse eller bekræftelse i interaktionen. For mange børn og unge består den digitale kommuni-kation derfor ikke kun af ord og sætninger, men i meget høj grad også af symboler, likes og emojis, som kan være betydningsfulde i forhold til at bekræfte relationen.

Lige så rart det kan være at blive set og bekræftet, lige så svært kan det være ikke at bli-ve det. Børn kan opleve at blive ignoreret, hvis der ikke er nogen, som reagerer på eller ser de ting, de foretager sig på sociale medier. Hvis de samtidig kan se, at andre beskeder i en tråd får positive reaktioner i form af for eksempel likes eller views, kan følelsen af at blive ignoreret blive endnu større i sammenligningen med andre. Det kan bruges som en mobbemekanisme blandt børn og unge, at man systematisk lade være med at like en be-stemt persons opslag eller billeder.

Bilal har inviteret fem venner til filmaften via en fælles tråd. Der er tre venner, der skriver, at de godt kan komme, og alle beskederne modtager positive reaktioner via et like eller et hjerte. Da Louis skriver, at han også godt kan komme, er der ingen, som reagerer, men han kan se, at de andre har set hans besked.

Tal med dit barn om, hvad det betyder at få eller ikke at få likes, og om der er forskel på, hvor mange likes forskellige personer får. Tal om, hvorvidt ønsket om likes og positive kommentarer og reaktioner er med til at skabe et pres eller afholde barnet eller den unge fra at interagere online. Tal også om, at platformens design kan få os – børn som voksne – til at reagere på forskellige måder. Det er helt normalt, at likes og kommentarer eller udeblivelsen af samme vækker følelser i os.

Læs om flere digitale funktioners betydning i rapporten ‘Digital mobning og uønskede oplevelser online’

04

Hjælp skolen med at tage ansvar for de digitale fællesskaber 

Hjælp skolen med at tage ansvar for de digitale fællesskaber 

Det er skolens ansvar at skabe trygge børnefællesskaber – også når fællesskaberne foregår online. Skolen har desuden pligt til at have en antimobbestrategi med retningslinjer for, hvordan de vil forebygge og håndtere mobning – herunder digital mobning. Men det kan være vanskeligt for skolen at opdage, når mobning foregår digitalt, da mobningen ofte også foregår uden for skoletiden. Derfor er det vigtigt, at du som forælder inddrager skolen, hvis du oplever problemer i de digitale fællesskaber. 

Det er også skolens ansvar, at børns digitale fællesskaber er trygge og fri for mobning

Det kan være svært at stoppe digital mobning alene som forælder. Derfor er det vigtigt, at skolen inddrages, hvis et barn udsættes for digital mobning. Du skal sikre, at dit barn er med til at beslutte, hvordan du kontakter skolen, fordi det kan føles utrygt for barnet, når skolen inddrages. Barnet kan være bekymret for, at mobningen forværres, når skolen håndterer mobningen. Derfor kan det for nogen være en løsning, at skolen får den nødvendige viden, uden at der bliver talt højt om det i klassen. På den måde vil lærere og pædagoger have mulighed for at handle uden at udstille barnet.

Hvis skolen ikke tager en henvendelse om mobning alvorligt eller ikke handler tilstrækkeligt på problemet, kan man som barn og forælder klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Der kan være mange forskellige holdninger til børns online liv. Nogle familier har måske meget klare regler for, hvornår og hvor meget børn må være online, hvor det for andre er mere flydende. Nogle familier har måske restriktioner for, hvilke platforme og spil børn må være på, hvor andre lader det være op til barnet selv. Forskellige holdninger kan gøre det vanskeligt at lave fælles regler i en klasse. Børns Vilkår anbefaler derfor, at man får drøftet dilemmaer og får udvekslet erfaringer. Drøftelserne kan munde ud i fælles aftaler for, hvordan man i forældregruppen understøtter trygge digitale fællesskaber og tager kontakt til hinanden, hvis der opstår udfordringer, som børnene har brug for hjælp til at løse. Der kan også laves konkrete aftaler om, i hvilke tidsrum det er ok at kommunikere med hinanden online. I den forbindelse kan det også være gavnligt at tale om den stærke norm for, hvor hurtigt der skal svares på beskeder, og hvad det pres kan betyde for børn og unge.

Børns Vilkår har udviklet et værktøj til forældremøder: Trivselshjælperen

DET SIGER DE UNGE SELV

Det her er det værste, I kan gøre!”

Det her er det værste, I kan gøre!”

“Poste pinlige billeder” 

“Poste pinlige billeder” 

“Se igennem hvad jeg har liket osv.”

“Se igennem hvad jeg har liket osv.”

“Konstant tage billeder af en” 

“Konstant tage billeder af en” 

“Skrive til andre forældre og skælde ud”   

“Skrive til andre forældre og skælde ud”   

“At blande sig på en måde, der gør at man ikke har lyst til at fortælle om, hvilke ting man laver på internettet” 

“At blande sig på en måde, der gør at man ikke har lyst til at fortælle om, hvilke ting man laver på internettet” 

Ny analyse fra Børns Vilkår

‘Digital mobning og uønskede oplevelser online’

Læs
Forside for en analyse om digital mobning, fra Børns Vilkår.
Tre unge smiler til kameraet på en telefon den ene af dem holder.

Digitalt liv

Her på siden møder du børnenes oplevelser af livet online, viden om hvad du skal være opmærksom på som forælder og konkrete redskaber til at hjælpe dit barn med at være tryg online.

Se mere
Logo for TrygFonden.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke