Social Talks: “Et barn i mistrivsel?”

Tirsdag d. 17. september 2019 var Børns Vilkår med til at præsentere den allerførste Social Talks i Danmark, som var en sammensætning af skarpe, praksisnære ekspertoplæg og faciliterede workshops i- og på tværs af faggrupper.

Eventen blev hurtigt udsolgt og ca. 80 engagerede fagpersoner deltog i den spændende aften, med fire skarpe oplæg, som blev filmet og nu kan ses redigeret, men i fuld længde, her. Hvert oplæg varer 15 minutter og er bestemt værd at lytte til, hvis man arbejder med børn og/eller familier, hvor der potentielt kunne være tale om mistrivsel.

De første 1000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets fremtid. Derfor er det også vigtigt, at vi danner de bedste rammer for børnene i de tidlige år. Pædagoger, medhjælpere, dagplejere og ledere i dagsinstitutioner er kernepersoner i de små børns liv.

Til eventet “Et barn i mistrivsel?” satte vi fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn. Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel?

Denne bidrog til at skabe et fælles sprog og belyste nye konkrete handleredskaber, der gør en forskel for de helt små børn. Programmet bestod af faglige oplæg, diskussioner og øvelser, der gjorde det lettere at omsætte viden til praksis.

Eventen var målrettet til fagfolk, der arbejder som pædagoger eller medhjælpere i dagsinstitutioner og dagpleje, men også til studerende, ledere, sundhedspersonale, socialrådgivere og andre professionelle eller frivillige, der arbejder med børn i 0-6årsalderen og deres forældre.

Program

16:30   Velkommen. V. Niels Christian Barkholt, leder af Social Talks

16:40   Hvad forstår vi ved udsathed? V. Marianne Skytte, lektor, Aalborg Universitet

17:00   Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed. V. Tine Engelbrekt Nielsen, leder af Børnehuset Syd, Greve

17:15    Workshop

17:45     Pause, mad og networking

18:45     Hvad lykkes vi med i Børnehuset Syd? V. Selma Hansen, pædagog og støttebooster i Børnehuset Syd, Greve

19:05      Resiliens er viden om at klare sig på trods – hvordan kan vi bruge det i vores arbejde? V. Ida Skytte Jakobsen, docent ved forskningsprogram resiliens, UCL

19:20       Workshop

19:50       Afrunding

20:00      Tak for i dag

Adresse: Trekronergade 26, 2500 Valby

Om oplægsholderne

Marianne Skytte

Marianne Skytte er socionom (Roskilde Universitetscenter), cand. scient. soc. (Aalborg Universitet) og fil. dr. (Lunds Universitet).
Marianne er i dag lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Mariannes oplæg vil tegne et historisk rids over ”udsathed”. Hvad vil udsathed sige i sociologisk forstand, hvordan kan vi forstå det, og hvordan har det udviklet sig over tid. Mariannes oplæg vil fokusere på udsathed for børn i 0-6 års alderen og sætte lys på den samtid, vi lever i, med fokus på, hvordan der arbejdes for at sætte tidligere og bedre ind. Men lykkes vi, og hvad kræver det?

Ida Skytte Jakobsen

Ida Skytte Jakobsen er uddannet psykolog. Hun er docent i et forskningsprogram på UCL, der handler om resiliens og socialt arbejde.

Idas oplæg vil handle om, hvordan vi kan få metoder, modeller og begreber, som hele tiden understøtter mulighed for resiliens – at klare sig godt på trods – hos børn som har svære vilkår og hos børn i mistrivsel. Både i vores institutioner, i vores samtaler med børn, familier og med hinanden.

Tine Engelbrekt Nielsen

Tine Engelbrekt Nielsen har siden 2005 arbejdet med ledelse af institutioner, der har haft grupper af børn med særlige behov.

Tine vil til Social Talks dele sine erfaringer fra Børnehuset Syd, hvor hun har været leder siden 2017 – en institution med et større antal af børn i udsatte positioner. Tine er i sit arbejde drevet af retfærdigheden for det lille barns ret til et godt liv og optaget af metoder til at opdage mistrivsel, så tidlig indsats kan sættes i gang.

Selma Hansen

Selma Hansen er uddannet pædagog fra 2013 og er forankret i PPR i Greve Kommune. Hun er udlånt som støttebooster i Børnehuset Syd 30 timer om ugen.

Selma taler dermed fra en unik position med et ben i hver lejr i henholdsvis PPR og det daglige liv i en daginstitution, hvor en stor del af børnene har særlige behov, der skal imødegås. Selma vil fortælle om sit konkrete arbejde med børnene og forældrene, men også berøre, hvordan forestillingen om, hvad der er normalt, ind i mellem kan skride.

 

Alle oplæg vil være praksisnære og formidle metoder og værktøjer, som både ledere og fagprofessionelle kan bruge i deres videre arbejde.