Faglig fyraften - Tryg tilknytning i dagtilbud

Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 17-20, Trekronergade 26, 2500 Valby.

I en tid hvor debatten om normeringer raser, stiller vi skarpt på relationens betydning for små børns udviklingsmuligheder og giver inspiration til at skabe trygge tilknytningsrelationer.

Tilmeld dig her

Deltagelse koster 150 kr.

Tilmeldingsfrist: 30. maj 2019

Tilmeld dig her

Program

Aftenen er andet led i en række faglige fyraftener, hvor Børns Vilkår sætter fokus på små børns grundlæggende behov for tryghed og omsorg. Kom og hør børnepsykolog Malene Angelo fra Børns Vilkår præsentere aftenens tema, hvorefter forsker og klinisk psykolog ved Københavns Universitet Johanne Smith-Nielsen vil behandle temaer som:

  • Hvilken betydning har barnets relationer til det pædagogiske personale for dets langsigtede muligheder?
  • Hvilken rolle spiller barnets tidlige tilknytningserfaringer for mødet med de voksne i dagtilbuddet?
  • Hvorfor er det særligt afgørende for udsatte børn at have en tryg relation til personalet i dagtilbuddet?
  • Hvordan kan personalet i dagtilbuddet være med til at bryde barnets negative sociale arv?

Aftenen er særligt henvendt pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

 

Om Johanne Smith-Nielsen

, Faglig fyraften: Tryg tilknytning i dagtilbud

Johanne Smith-Nielsen er forsker og klinisk psykolog ved Center for Tidlig indsats og Familieforskning, Københavns Universitet. Johanne har erfaring inden for både voksen/familie-, spæd- og småbarnsområdet og interesserer sig i sin forskning særligt for betydningen af det tidlige samspil og de faktorer, der kan påvirke tilknytningsrelationen. Endelig beskæftiger hun sig med, hvordan man kan forebygge risikoudvikling hos barnet ved hjælp af intervention. For tiden er Johanne projektleder, terapeut og supervisor i et større forskningsprojekt, hvor selve effekten af tilknytningsbaseret intervention i risikofamilier afprøves. Tidligere har Johanne også undersøgt, hvilken betydning forældres psykiske vanskeligheder kan have for barnets udviklings- og tilknytningsmuligheder.

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.