Kend til aftaler og lovgivning

Det er vigtigt for jer at vide, hvilke aftaler forældrene indgår omkring barnets bopæl, forældremyndighed og samvær. Det får blandt andet betydning for, hvem I skal inddrage eller blot orientere.

I har derfor brug for at vide:

  • Hvordan er forældremyndigheden fordelt imellem forældrene?
  • Hvem skal barnet bo hos?
  • Hvilke aftaler er der lavet omkring samvær med den anden forælder?
  • Hvem af forældrene er ansvarlig for at orientere om ændringer i disse aftaler?
  • Hvem må barnet hentes og bringes af?

Husk at være opdateret omkring Forældreansvarsloven, lovgivningen omkring tavshedspligt og underretningspligt, m.v. udnævn evt. en ansvarlig.

Underretning
Børn, der lever i familierelationer med højt konfliktniveau, kan være udsat for psykisk omsorgssvigt. Vurdér derfor, om kommunen skal underrettes, således at familien kan få hjælp.

Få gode råd til at skrive en underretning

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.