Aktiviteterne i dette materiale handler om Børns Vilkårs BørneTelefon og de forskellige rådgivningstyper, som børn kan benytte, hvis de har brug for at vende stort og småt med en voksen eller andre børn.
Udover at klæde eleverne på til, hvordan de kan bruge BørneTelefonen, har materialet fokus på at ’afmystificere’ og ’aftabuisere’ det af bede om hjælp fra andre – uanset, hvad man som barn eller ung er optaget af, bekymrer sig om eller er bange for.

Endelig lægger materialet op til, at eleverne øver sig i at spejle sig i andre børn og unges oplevelser og perspektiver, og hvordan man kan hjælpe andre børn og unge, der har brug for et godt råd.  

Til elever i 8./9. klasse er der desuden materiale om Børns Vilkårs nye rådgivningstilbud til unge, HØRT.

Viden til fagpersoner

Dialog i teamet

Materiale til en indledende faglig diskussion om, hvilke emner og problemstillinger fra BørneTelefonen, der rører sig i jeres elevgruppe, og hvordan de har indflydelse på børnenes liv i og uden for skolen.

Download

Arbejdsark

Arbejdsark, der kan benyttes i den indledende dialog. Indeholder de hyppigste temaer, som børn og unge henvender sig om, når de tager sig mod til at kontakte BørneTelefonen.

Download

Dialog med elever

BørneTelefonen – til indskolingen

Temaforløb for 0. – 3. klasse

Download Download elevark

BørneTelefonen – til mellemtrinnet

Temaforløb for 4. – 6. klasse

Download Download elevark

BørneTelefonen og HØRT til udskolingen

Temaforløb for 7. – 9. klasse

Download Download elevark

Temaer i Børns Vilkårs Fællesskabsskoler