Hvad er Børns Vilkårs Fællesskabsskoler? 

Fællesskaber er essentielle for alle børn og unges trivsel på skolen. Derfor har Børns Vilkår lanceret Børns Vilkårs Fællesskabsskoler, som er et digitalt univers til jeres skole, hvor I kan finde viden, inspiration og konkrete undervisningsforløb, der understøtter jer i jeres daglige trivselsarbejde på skolen. Omdrejningspunktet for samarbejdet er, hvordan viden om det gode børne- og ungeliv kan omsættes til konkrete handlinger i skolens praksis og i elevernes liv og hverdag i og uden for skolen.

Hvad betyder det for mig at være Børns Vilkårs Fællesskabsskole?  

Som Børns Vilkårs Fællesskabsskole har skolen adgang til viden og konkret inspiration, som I kan bruge direkte i undervisningen og i dialog med elever, kolleger og forældre om temaer, der vedrører børn og unges trivsel og fællesskaber.

Undervisningsmaterialet og temaerne bliver dels udviklet på baggrund af viden om børn og unges trivsel, som Børns Vilkår indsamler gennem børnepanelsundersøgelser og samtaler på BørneTelefonen og dels gennem Børns Vilkårs forskellige pædagogiske udviklingsprojekter, undervisningsindsatser og programsamarbejder.