Corona har sat sit spor hos mange børn og unge, og selvom de igen kan have en forholdsvis normal hverdag med skole og fritidsaktiviteter, må man ikke tage for givet, at elever trives, og at fællesskaberne ser ud som før nedlukningen. Skoledagen vil i noget tid være præget af elever, der skal vænne sig til at være fysisk tilbage i skole med en mere stram struktur end i hjemmeskolen, elever, der skal genskabe kontakten til klassekammerater, genfinde deres plads i klassefællesskabet,forholde sig til en faglig usikkerhed, fordi de oplever at være bagud, genskabe relationen til lærerne m.m.

Alt sammen ændringer i børn og unges liv, der kræver en langsigtet indsats, og hvor det er afgørende, at elevernes stemmer bliver hørt. 

Det er udgangspunktet for dette temaforløb om at vende tilbage til fællesskabet. Temaet er udviklet på baggrund af viden fra samtaler med børn og unge på BørneTelefonen samt data fra Børns Vilkårs analysenotater ’To år med en pandemi: Samtaler om corona på BørneTelefonen’ og ’Børns oplevelser med at vende tilbage til skolen’. 

Viden til fagpersoner

“Børns oplevelser med at vende tilbage til skolen”

Her kan du læse Børns Vilkårs undersøgelse af børns oplevelser med at vende tilbage til skolen efter nedlukninger og perioder med hjemmeundervisning. 

Analysen, som er lavet i samarbejde med Egmont Fonden i 2021, er lavet på baggrund af 2672 skolebørns (4. og 7. klasse) besvarelser. Den viser bl.a., at ca. hver femte elev har haft det svært eller meget svært med at vende tilbage til skolen.  Mange børn har svært ved at navigere i overgangen tilbage til skolehverdagen pga. nye og mere stramme strukturer og rutiner, ligesom bekymringer om venskaber og sociale relationer fylder for rigtig mange elever.

Download

Dialog i teamet

Tilbage til fællesskabet

Vi anbefaler, at I i teamet laver nedenstående øvelse, inden I hver især anvender undervisningsmaterialet i jeres klasser. Afhængig af teamets størrelse kan I gennemføre øvelsen som en samlet gruppe eller i mindre grupper, som efterfølgende præsenterer arbejdets resultater for hinanden.

Download

Dialog med elever

Det gode klassefællesskab

Temaforløb for 0. – 3. klasse

Download

Tilbage til fællesskabet

Temaforløb for 4. – 6. klasse

Download

Tilbage til fællesskabet

Temaforløb for 7. – 9. klasse

Download Elevark 1 Elevark 2

Temaer i Børns Vilkårs Fællesskabsskoler