Det er de voksnes ansvar at forebygge og stoppe mobning.

#DeVoksnesAnsvar

Du er her

Mobning

Hver eneste dag fortæller børn på BørneTelefonen, at de går i skole med en knude i maven og hjem med ondt i hovedet. De beretter om skoledage, hvor hån, tilråb, udelukkelser fra lege og gruppearbejde er hverdagskost. Når de kommer hjem, har de ikke fred, da ydmygelserne fortsætter på sms og de sociale medier.

På BørneTelefonen hos Børns Vilkår kan vi se en tæt sammenhæng mellem mobning, ensomhed, selvskade og selvmordstanker. Mobning kan give ar, der aldrig forsvinder. Børn, der mobbes, har dårligere chancer for at få job, uddannelse og nære sociale relationer i voksenlivet. Det er børnenes problem, men de voksne har ansvaret for at stoppe mobning.