Tak til Gå for BørneTelefonens sponsorer 2023

I 2022 havde vi mere end 60.000 samtaler på BørneTelefonen, men vi kunne ikke nå at besvare alle henvendelser. Derfor er vi utrolig glade for alle de mange virksomheder, som er med til at støtte op om Gå for BørneTelefonen og sørge for, at endnu flere børn og unge kan få hjælp på BørneTelefonen.

Her kan du se, hvem der har støttet med minimum 12.500 kr. Tak til dem alle!