Vi går sammen – sådan kommer du med på et hold 

Noget af alt dét, som vandring kan, er at samle både tanker og mennesker. Med Gå for BørneTelefonen går vi sammen mod det samme mål – vi træner op til at gå på Caminoen, mens vi samler midler ind til BørneTelefonen. Det giver en unik mulighed for at være en del af et lokalt og nationalt vandrefællesskab, hvor vi kan inspirere hinanden, både når det handler om træning og om fundraising.    

Hvem kan være med på et hold?

Alle over 18 år kan være med på et hold, så længe du er klar på, at træne dig op til at kunne gå 120 km. på 5 dage. Man behøver ikke have vandret før, da vi bruger det første halve år på at træne, men du skal have lysten og engagementet. Vi vil samle nogle stærke hold af både erfarne vandrere, der kan øse ud af vandrelyst og støtte, og ’nye’ som måske ikke har så mange kilometer i benene.  

Du behøver heller ikke have erfaring med fundraising inden holdstart, men blot have lysten til at lære det med hjælp fra os. 

Vi går sammen

Ansøg om at deltage

Der er plads til 100 deltagere i Gå for BørneTelefonen 2022. Mange har allerede søgt, så tøv ikke, hvis du gerne vil være med. Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2022.

Ansøg nu

Hvilke hold kan jeg tilmelde mig?

Vi etablerer 5-7 hold, der umiddelbart har base omkring de store byer rundt om i landet. Disse byer er endnu ikke fundet, da placeringen afhænger af, hvor holdlederne kommer fra. Vi forventer, at kunne sætte Gå for BørneTelefonen-nåle i Danmarkskortet senest i midten af januar. Når holdene er sat, kan du ansøge om deltagelse på dét af holdene, der ligger tættest på dig. Vi gør, hvad vi kan, for at opfylde alles ønsker. 

Der er plads til 15-20 deltagere per hold.  

Holdtræning – hvor meget og hvor?

Et af de vigtigste elementer i at deltage i Gå for BørneTelefonen er, at vi går sammen, og at vi i fællesskab støtter op om den meningsfulde sag. Derfor foregår så meget af træningen som muligt sammen med dit lokale hold. 

For nogle hold er det muligt at mødes en gang om ugen, mens der for andre hold og deltagere kan være afstande, der gør, at de fælles vandreture begrænses til to eller tre gange om måneden.  

De træningsplaner, vi lægger op til, består af en kombination af ’hverdagsture’, som typisk foregår dér, hvor du bor – enten alene eller sammen med en lokal vandremakker – og fælles vandreture hvor hele holdet mødes og går samlet.  

Du skal derfor forvente flere gåture om ugen og minimum 2-3 fælles vandreture om måneden – typisk i weekenden.  

Holdsammensætning

Et hold består typisk af 15-20 personer, som fra februar til september mødes om at vandre, indsamle midler til BørneTelefonen og ikke mindst nyde hinandens selskab. For at sikre sammenhæng og udvikling på hvert enkelt hold og på landsplan, skal hvert hold have en holdleder og en tovholder for hvert fokusområde: træning, fundraising og holdets sociale liv. Om disse poster skal fordeles ud på fire personer, eller om nogle af tovholderfunktionerne ligger hos den samme person, finder holdet selv ud af. 

Det er frivilligt at engagere sig som holdleder og tovholder, og I deltager således alle på samme vilkår. Alle betaler deltagergebyr, alle bidrager til fundraisingarbejdet osv. Holdledere og tovholdere får naturligvis al den opbakning og supervision fra Gå for BørneTelefonen, som der er behov for. 

Forslag til holdets organisering:

Holdleder

Står som samlingsperson for gruppen og samtidig central person udad til. Fx kontaktperson til Børns Vilkår, de andre holdledere og udmeldinger på holdledelsens vegne til fx lokalpressen, holddeltagere mm. Står for mødeindkaldelser for tovholdere og i hele gruppen. Holdlederen er ’lead’ på konfliktløsning, håndtering af andre særlige udfordringer etc. 

Den sociale tovholder 

Skal have blik for den sociale sammenhængskraft på holdet, og har til opgave at få folk til at føle sig godt tilpas og sikre, at alle kommer godt ind i gruppen. Primus motor på sociale arrangementer fx events, som kan indgå i indsamlingsdelen. Den sociale tovholder sørger for – sammen med andre på holdet – at skabe ’hygge’ undervejs på turene.  

Træningstovholder

Er god til, og har erfaring med, hvordan man bygger sin kondition og form op til den store finalevanding på Caminoen. Træningstovholderen har styr på at finde gode ruter til holdtræningerne og er god til at læse kort og finde rundt. En god støtte for alle nye vandrere, som skal hjælpes lidt i gang med at udvikle formen og øge distancerne forsvarligt. 

Fundraisingtovholder 

Har både erfaring, forståelse og kompetencer inden for fundraising. Meget gerne et bredt netværk der kan kontaktes, men mindst lige så vigtigt; masser af idéer til hvor og hvordan holdet og deltagerne kan henvende sig for at søge holdsponsorater. Har øje for både de store og de små beløb, og er god til at hjælpe og motivere holdet til at komme i mål med fælles og egne indsamlinger. 

Vil du gå forrest – som holdleder?

Vi søger en lille håndfuld deltagere, som ikke bare vil Gå for BørneTelefonen, men som også er klar på at stille sig i spidsen for et lokalt hold, være med til at starte det op og i det hele taget sørge for, at der er samling på tropperne og fremdrift i løbet af sæsonen. 

Som holdleder er det vigtigt, at du trives som en central person i et fællesskab. Du har drive, gå-på-mod og ved ikke nødvendigvis, hvordan det hele hænger sammen, men har mod på at finde ud af det hen ad vejen. 
Som holdleder bliver du kontaktperson til Børns Vilkår og kommer til at skulle holde tråd i forskellige dele af sæsonens indsatser og samlinger.  

Har du lyst til at høre nærmere, så send en mail til gfb@bornsvilkar.dk eller ring på 3618 0138. 

Ansøg nu Holdsammensætning