Skolestart 2022

Gode råd til forældre og fagpersoner

Til forældre

Vi har samlet en række råd til, hvordan du som forælder støtter dit barn, der skal tilbage i skole efter sommerferien.

Kom tilbage i en god rytme med regelmæssige spisetider og sengetider. Hjælp børnene til at komme i seng i ordentlig tid, så de er friske, når de skal i skole om morgenen. Det har været dejligt at kunne sprænge rammen lidt her i ferien, men det er vigtigt at komme tilbage i en god døgnrytme.

Husk, at børnene måske er trætte, når de kommer hjem fra skole. De kan ikke nødvendigvis sætte en masse ord på, hvad de har oplevet, men de skal have tid og ro til at rumme, hvad de oplever. Begræns eventuelt jeres sociale aktiviteter efter skoletid i de første uger efter skolestart.

Vi ved fra henvendelserne på BørneTelefonen, at nogle børn og unge er bekymrede for at skulle starte i skole efter sommerferien. Måske er fællesskaberne endnu ikke genetableret. Hvis dit barn er bekymret og nervøs, så lyt til bekymringerne og tal med barnet eller den unge om, hvordan de har det.  

Nogle børn og unge er bange for, hvilke relationer de vender tilbage til i klassen. Der kan fx have været konflikter, som er eskaleret på sociale medier hen over sommeren. Hjælp dit barn til at løse eventuelle konflikter med klassekammeraterne, og støt dit barn i at genfinde sociale relationer i klassen.

Samarbejd med skolen, hvis dit barn er bekymret. Tal med dit barns lærer eller pædagog om, hvad der er en god start for dit barn, og inddrag gerne dit barn i, hvad der ville være godt for ham eller hende. Det kan også være en god idé at skrive til barnets lærer, hvis der er sket noget specielt hen over ferien. 

Her på BørneTelefonen.dk kan du sammen med dit barn finde hjælp til at håndtere bekymringer omkring skolen. 
børnetelefonen.dk finder I også gode råd om start på efterskole og andre overgange ved skolestart. Det kan du finde her.

Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om et godt fællesskab i dit barns klasse. Som forælder kan du være med til at sikre dette ved ikke kun at tage ansvar for dit eget barn. Du kan fx være opmærksom på, om alle børnene i klassen bliver en del af fællesskabet igen efter ferien.  

Du kan opfordre dit barn til at støtte andre klassekammerater. Hvis der er et barn, der har svært ved at komme tilbage i skolen, kan en klassekammerat fx følges med ham eller hende i skole. Vi ved fra undersøgelser, at det er en god støtte, når børn hjælper børn. Det er vigtigt at føle sig som en del af fællesskabet i klassen og mærke, at man er savnet, hvis man ikke kommer i skole.  

Du er altid velkommen til at ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.
Telefonnummer og åbningstider finder du her.

Til lærere og pædagoger

Vi har samlet en række råd til, hvordan du som lærer eller pædagog kan støtte op om en god start efter sommerferien.

Når du taler om sommerferien med eleverne, er der noget, du kan være særligt opmærksom på:

Husk, at børnene kommer tilbage efter ferien med mange forskellige historier. Nogle børn har haft en sommerferie fyldt med sjove oplevelser, mens andre har været hjemme og måske været meget overladt til sig selv. Når du taler med børnene om deres sommerferie, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om denne forskellighed kan være med til at presse eller udstille de børn, som ikke har haft en masse oplevelser.    

Lav aktiviteter, der kan fortælle dig noget om, hvordan børnene har det efter en lang sommerferie. Det kan være tegninger, små skriveøvelser eller mindmap om, hvad der fylder i børnenes liv lige nu. Brug den viden, du får fra aktiviteterne til at generalisere nogle problemstillinger, som klassen har oplevet, og som I kan tale om sammen i fællesskab.  

Skolestarten er også en anledning til at tale om det, som eventuelt bekymrer børnene. Det er vigtigt, at du som lærer styrer snakken. Når I taler om de svære ting, så tal også om, hvordan børnene har håndteret det, der var svært. I kan tage en fælles snak i klassen om: ”Hvad er dine bedste tricks?”. ”Hvad gør du, hvis du oplever at blive nervøs?” osv.

Når børnene vender tilbage i skolen igen, er roller, rammer og rutiner ikke etableret, og det kan skabe utryghed i fællesskabet – særligt for elever i udsatte positioner. De voksne skal derfor hurtigt og tydeligt genetablere en tryg og forudsigelig ramme for fællesskabet. Det kan være en fordel at have særligt fokus på elevernes sociale samvær og sikre, at alle elever føler sig som en vigtig del af fællesskabet.

Udnyt det sociale vakuum og få en god start ved at skabe aktiviteter i selve undervisningen, som samtidig skaber en følelse af sammenhold og tryghed. Tænk fx over, hvordan du sammensætter gruppearbejde.

Tal om, hvad klassen skal lave sammen i det kommende skoleår – skal I fx lave underholdning til en morgensamling eller begynde på et nyt spændende projekt.  

I frikvarteret skaber eleverne relationer og venskaber, men der opstår også konflikter og ensomhed. Vær opmærksom på at støtte frikvartersaktiviteter og holde særligt øje med, om der er elever, der mistrives i gruppen. 

Læg mærke til, hvordan humøret og stemningen er i klassen efter frikvarteret. Har alle fx haft nogen at lege med? Lad børnene vide, at de alle er en vigtig del af fællesskabet, og at det er vigtigt for dig, at de har det godt.  

Udsatte børn kan have oplevet at være ekstra udsatte i sommerferien. For udsatte børn kan skolen være et frirum, og de kan have oplevet ubehagelige ting i den ekstra tid hjemme. Inviter de børn til en snak enkeltvis. Gå fx en tur med dem i en pause, eller tilbyd dem en snak på et uforstyrret kontor -eventuelt efter endt undervisning. Spørg til, hvordan de har det, men vær diskret, og respekter deres behov for at holde en facade over for kammeraterne. De skal ikke spørges foran hele klassen – meget er følsomt og tabubelagt – og de kommer højst sandsynligt heller ikke til at sige noget, mens kammeraterne lytter.  

Hvis der er tale om børn og unge, der har det ekstra svært derhjemme eller i skolen lige nu, kan Børns Vilkårs bisiddere også hjælpe. Vi lytter til barnet, og hjælper med at sætte ord på de tanker og ønsker, den unge har i mødet med kommunen eller Familieretshuset. Vi kan også hjælpe med at tage kontakt til kommunen og gå med til møder. Børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til børnesamtale i kommunen, i Familieretshuset eller Ankestyrelsen. 

Du kan læse mere om vores bisidderordning her.

Hvis der er børn, der ikke kommer i skole med det samme, foreslår vi, at du hurtigt kontakter hjemmet. Vi ved fra vores undersøgelser omkring højt skolefravær, at det bliver sværere og sværere at vende tilbage til skolen, jo længere tid man er væk. Hvis du har en elev, der fx lå på vippen til at få et højt skolefravær før sommerferien, kan barnet være blevet skubbet endnu længere væk fra en normal skoledag og kan have brug for ekstra hjælp til at komme tilbage i skole. Inddrag eleven ved at tale med dem om, hvordan det går og hvad der kan hjælpe dem godt tilbage i skolen igen.  

Læg op til et godt samarbejde med forældrene og tal om, hvordan I sikrer, at forældrene understøtter et inkluderende fællesskab og samarbejder om at skabe fællesskab for alle klassens elever.

Temasider om skolefravær

Er du forælder til et barn med skolefravær? På vores temasider om skolefravær præsenterer vi viden set fra børn og unges perspektiv, og vi kommer med råd og vejledning til dig som forælder. Læs mere her, hvis dit barn ikke kommer i skole eller viser tegn på mistrivsel og begyndende skolefravær.

Børns Vilkårs undervisningstilbud

Børns Vilkår tilbyder målrettet undervisning til elever, forældre og fagfolk i institutioner, skoler, klubber og foreninger. Undervisningen varetages af Børns Vilkårs underviserkorps og er baseret på børnenes perspektiv samt principper om handling og aktiv deltagelse.

Læs mere

Vi rådgiver børn, unge og voksne

Hver dag, døgnet rundt, hele året sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

Børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der lytter

HØRT

Online rådgivning til dig, som er ung, og har brug for nogen, der vil lytte

Forældre­Telefonen

Rådgivning om børn til forældre, bedsteforældre og pårørende

Bisidning

Få en gratis bisidder og skab tryghed ved børnesamtalen