Hjælp børnene godt tilbage i skole

Til forældre

Vi har samlet en række råd til, hvordan du som forælder støtter dit barn, når det nu kommer tilbage i skole efter sommerferien.

Vi ved fra henvendelserne på BørneTelefonen, at nogle børn er bekymrede for at skulle starte i skole efter sommerferien. I år kan det virke endnu sværere for børnene, da nedlukningen i foråret måske har sat sine spor. Og måske er fællesskaberne endnu ikke genetableret. Hvis dit barn er bekymret og nervøs, så lyt til deres bekymringer og tal med dem om, hvordan de har det. 

Nogle børn er bange for, hvilke relationer de vender tilbage til i klassen. Der kan f. eks have været konflikter, som er eskaleret på sociale medier hen over sommeren. Hjælp dit barn til at løse eventuelle konflikter med klassekammeraterne, og støt dit barn i at genfinde sociale relationer i klassen. 

Tal med dit barns lærer eller pædagog om, hvad der er en god opstart for dit barn. Nogle børn har brug for særaftaler, som du kan aftale nærmere med dit barns lærer. Inddrag gerne dit barn i snakken om, hvad der vil fungere godt for ham eller hende. Det kan f.eks. være, at I laver en aftale om, at dit barn gerne må ringe til dig, hvis han eller hun savner dig i skoletiden i den første tid.
Husk at genbesøge aftalen jævnligt, og vær opmærksom på dit barns udvikling. Særaftalerne skal ikke blive permanente. 

Det kan også være en god ide at skrive til dit barns lærer, hvis der er sket noget særligt for dit barn hen over sommerferien. Du kan eventuelt skrive beskeden sammen med dit barn, hvis der er noget han eller hun gerne vil have, at skolen skal vide.

Efter et år med meget onlineskole kan nogle børn opleve et forventningspres og læringspres, og er bekymrede for, om de stadig er bagud i skolen. Fortæl dit barn, at lærerne sørger for, at barnet lander godt fagligt igen. Fjern på den måde presset fra barnet.

Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om et godt fællesskab i dit barns klasse. Som forælder kan du være med til at sikre dette ved ikke kun at tage ansvar for dit eget barn. Du kan f.eks. være opmærksom på, om alle børnene i klassen bliver en del af fællesskabet igen. 

Du kan opfordre dit barn til at støtte andre klassekammerater. Hvis der er et barn, der har svært ved at komme tilbage i skolen, kan en klassekammerat f.eks. følges med ham eller hende i skole. Vi ved fra undersøgelser, at det er en god støtte, når børn hjælper børn. Det er vigtigt at føle sig som en del af fællesskabet i klassen og mærke, at man er savnet, hvis man ikke kommer i skole. 

Du er altid velkommen til at ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

Telefonnummer og åbningstider finder du her 

Kom tilbage i en god rytme med regelmæssige sengetider, spisetider osv. Hjælp børnene til at komme i seng i ordentlig tid, så de er friske, når de skal i skole om morgenen. Det har været dejligt at kunne sprænge rammen lidt her i ferien, men det er vigtigt at komme tilbage i en god døgnrytme.

Husk, at børnene måske er trætte, når de kommer hjem fra skole. De kan ikke nødvendigvis sætte en masse ord på, hvad de har oplevet, men de skal have tid og ro til at rumme, hvad de oplever. Begræns eventuelt jeres sociale aktiviteter efter skoletid i de første uger efter skolestart.

Hjælp børnene godt tilbage i skole

Til lærere og pædagoger

Når børnene kommer tilbage i skole efter en sommerferie, har de vidt forskellige oplevelser med sig i bagagen. Nogle har haft en hyggelig tid med forældre og søskende og har oplevet en masse sjove ting, mens andre ikke har oplevet noget og måske har været overladt meget til sig selv. Vi har samlet en række råd om, hvordan du som lærer eller pædagog kan støtte op om en god start efter sommerferien.

Når du taler om sommerferien med eleverne, er der noget, du kan være særligt opmærksom på: 

Husk, at børnene kommer tilbage efter ferien med mange forskellige historier. Nogle børn har haft en sommerferie fyldt med sjove oplevelser, mens andre har været hjemme og måske været meget overladt til sig selv. Når du taler med børnene om deres sommerferie, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om denne forskellighed kan være med til at presse eller udstille de børn, som ikke har haft en masse oplevelser.   

Bekymringer om corona fylder også stadig for nogle børn. Skolestarten er en god anledning til at tale om det, som eventuelt bekymrer børnene. Det er vigtigt, at du som lærer styrer snakken. Når I taler om de svære ting, så tal også om, hvordan børnene har håndteret det, der var svært. I kan tage en fælles snak i klassen om: ”Hvad er dine bedste corona-tricks?”. Hvad gør du, hvis du oplever at blive nervøs osv. 

Lav aktiviteter, der kan fortælle dig noget om, hvordan børnene har det efter en lang sommerferie og et skoleår præget af nedlukninger. Det kan være tegninger, små skriveøvelser, mindmap eller film om hvad der fylder i børnenes liv lige nu. Brug den viden, du kan få fra aktiviteterne til at generalisere nogle problemstillinger, som klassen har oplevet, og som I kan tale om sammen i fællesskab. Det er en balance, så børnene ikke udleverer sig selv, men I får talt om nogle af de ting, de har oplevet og ikke mindst, hvordan de har håndteret dem. I kan arbejde generelt og tematiseret. 

Brug din klasserumsledelse. Når I skal tale om noget, der er svært, er det vigtigt, at rammen er endnu tydeligere. Sørg også for, at børnene ved, hvad I skal, når samtalen slutter. Så I kommer ind på et godt spor igen. Du har også altid mulighed for at henvise til BørneTelefonen, hvis børnene har brug for at snakke deres oplevelser igennem. 

Udsatte børn kan have oplevet at være ekstra udsatte i sommerferien og i perioden i sidste skoleår, hvor de ikke har kunnet komme i skole. For udsatte børn kan skolen være et frirum, og de kan have oplevet ubehagelige ting i den ekstra tid hjemme. Inviter de børn til en snak enkeltvis. 

Sørg så vidt muligt for at skabe ekstra tid og rum til at tale med børn, der er særligt udsatte. Gå f.eks. en tur med dem i en pause, eller tilbyd dem en snak på et uforstyrret kontor -eventuelt efter endt undervisning. Spørg til, hvordan de har det, men vær diskret, og respekter deres behov for at holde en facade over for kammeraterne. De skal ikke spørges foran hele klassen – meget er følsomt og tabubelagt – og de kommer højst sandsynligt heller ikke til at sige noget, mens kammeraterne lytter. 

Hvis der er tale om børn og unge, der har det ekstra svært derhjemme eller i skolen lige nu, kan Børns Vilkårs bisiddere også hjælpe. Vi lytter til barnet, og hjælper med at sætte ord på de tanker og ønsker, den unge har i mødet med kommunen eller Familieretshuset. Vi kan også hjælpe med at tage kontakt til kommunen og gå med til møder. 

Du kan læse mere om vores bisidderordning her. 

Hvis der er børn, der ikke kommer i skole med det samme, foreslår vi, at du hurtigt kontakter hjemmet. Vi ved fra vores undersøgelser omkring højt skolefravær, at det bliver sværere og sværere at vende tilbage til skolen, jo længere tid man er væk. Hvis du har en elev, der f.eks. lå på vippen til at få et højt skolefravær før sommerferien, kan barnet være blevet skubbet endnu længere væk fra en normal skoledag og kan have brug for ekstra hjælp til at komme tilbage i skole. Inddrag eleven ved at tale med dem om, hvordan det går og hvad der kan hjælpe dem godt tilbage i skolen igen. 

Vær opmærksom på nye udsatheder. Vi ved fra BørneTelefonen, at der desværre er børn, som ellers ikke har været i udsatte positioner, som er kommet det efter sidste skoleårs nedlukninger. Det kan skyldes mange forskellige faktorer, men mest af alt er det bare meget forskelligt, hvordan vi reagerer på denne nye situation. Hav derfor en særlig opmærksomhed på, om der er børn, som har brug for hjælp, også selvom de ikke har haft brug for det før. Også børn fra ressourcestærke hjem kan være i mistrivsel i denne tid.

Børns Vilkår anbefaler, at skolerne udarbejder en plan for, hvordan de vil styrke og genopbygge de sociale fællesskaber, når skoleåret starter. Dette gælder også samarbejdet forældrene imellem, hvor forældreråd og kontaktforældre mv. måske også skal hjælpes i gang igen. 

Hvis der har været konflikter mellem børnene i skolen, kan de konflikter have eskaleret, mens børnene har været væk fra skolen. Børnene har ikke haft samme mulighed, som de plejer for at løse konflikterne ansigt til ansigt, så der kan være opstået ting på de sociale medier, som skal italesættes. 

Når børnene vender tilbage i skolen igen, er roller, rammer og rutiner ikke etableret, og det kan skabe utryghed i fællesskabet – særligt for elever i udsatte positioner. De voksne skal derfor hurtigt og tydeligt genetablere en tryg og forudsigelig ramme for fællesskabet. Det kan være en fordel at have særligt fokus på elevernes sociale samvær og sikre, at alle elever føler sig som en vigtig del af fællesskabet. 

I frikvarteret skaber eleverne relationer og venskaber, men der opstår også konflikter og ensomhed. Hvis eleverne skal være sammen i faste grupper, kan det være vanskeligt at få samværet til at fungere. Derfor skal du være opmærksom på at støtte frikvartersaktiviteter og holde særligt øje med, om der er elever der mistrives i gruppen.

Tal med forældrene og børnene om, hvad der kan være en god skolestart for dem. Nogle børn har måske brug for særaftaler, som du kan lave sammen med forældrene og gerne også med inddragelse af barnet. Husk at genbesøge aftalen jævnligt, og vær opmærksom på barnets udvikling. Aftalerne skal ikke blive permanente. 

Det er også vigtigt, at du betrygger elever og forældre i, at de ikke er tabt fagligt. Mange børn har oplevet et forventningspres og læringspres i nedlukningsperioden sidste skoleår. Der ligger en vigtig opgave i at lade børn og forældre vide, at barnet ikke er tabt fagligt, selv om sidste skoleår ikke var, som det plejer. Som lærere må I gøre forældrene trygge, så børnene også er trygge. Signaler til forældrene, at I tager godt imod deres børn. 

Børns Vilkårs undervisningstilbud

Børns Vilkår tilbyder målrettet undervisning til elever, forældre og fagfolk i institutioner, skoler, klubber og foreninger. Undervisningen varetages af Børns Vilkårs underviserkorps og er baseret på børnenes perspektiv samt principper om handling og aktiv deltagelse.

Læs mere

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere

Aktuelt hos Børns Vilkår