Nedenstående er forslag, som I kan anvende i kommunikation til forældre og for eksempel til Facebook, hvis I ønsker at gøre opmærksom på, at I er en Fællesskabsskole.

Tekst til AULA

Trygge fællesskaber, dialog og inddragelse er afgørende for børns trivsel, og vi arbejder hver dag for at skabe rammer for at alle vores elever trives bedst muligt.

Vi har valgt at sætte det endnu tydeligere på dagsordenen ved at at blive en af Børns Vilkårs Fællesskabsskoler, som sætter fokus på at fremme de trygge relationer, så alle børn føler sig set, hørt og mødt.

På den måde kan vi endnu bedre understøtte (navn på skolen) eksisterende trivselsarbejde.

  • Indsæt citat: For eksempel fra skolelederen, som svarer på følgende spørgsmål:
    Hvorfor har I valgt at blive en del af Børns Vilkårs Fællesskabsskoler?   
  • Hvad håber I at få ud af samarbejdet på netop jeres skole?   

Inddragende undervisningsaktiviteter og virkelighedsnære cases fra BørneTelefonen skal være med til at danne grundlag for aktiv deltagelse og involvering af eleverne, så vi kan skabe dialog med eleverne om emner, der vedrører børn og unges liv og hverdag, og de ting som kan være svære at snakke om.  Det kan f.eks. være ensomhed eller digitale problematikker.

Tekst til for eksempel skolens facebook

(indsæt navn på skolen) er blevet en Børns Vilkårs Fællesskabsskole. 

Trygge fællesskaber, n og inddragelse er afgørende for børns trivsel. Derfor sætter vi som Fællesskabsskole endnu mere fokus på at fremme de trygge relationer, så alle børn og unge på skolen føler sig set, hørt og mødt.   

Gennem blandt andet inddragende undervisningsaktiviteter og virkelighedsnære cases fra BørneTelefonen får vi adgang til viden og undervisningsmaterialer, der skal være med til at skabe dialog med eleverne om svære emner, der vedrører deres liv og hverdag.   

Logo for fællesskabskole

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke