Lille dreng på 3 år med mobil

Digital dannelse i børnehøjde

Den 5. februar 2019 inviterede Børns Vilkår til konference om børns digitale dannelse

Digitale medier gennemsyrer de fleste børns hverdag. Alligevel er der stor forskel på, hvad børn og voksne kan, synes og ved om brugen af digitale medier og de digitale fodspor, vi efterlader os på internettet. Det er et felt, der kan være svært at navigere i, men mange børn og voksne ønsker at blive klædt bedre på til at færdes online.

Nyeste viden om børns digitale dannelse

På konferencen præsenterede Børns Vilkår ny viden om børns digitale liv i hjemmet, i børnehaven og i skolen. Med nye indsigter fra Børns Vilkår og inddragelse af eksperter på området gav konferencen centrale aktører omkring børn et afsæt til at forstå, hvad lige præcis de kan gøre for at fremme børns digitale dannelse.

Børns Vilkår præsenterede den nyeste viden på området fra fire rapporter om digital dannelse. Ved brug af spørgeskemaundersøgelser og interviews med børnehavebørn, børn i 4. og 7. klasse, forældre, fagprofessionelle og kommunale dagtilbuds- og skolechefer har Børns Vilkår kortlagt hvilke kompetencer, viden og holdninger, der eksisterer om børns brug af digitale medier og internettet. Rapporterne relaterer børns digitale liv til big data, sikkerhed, billeddeling, fake news og meget mere.

Konferencen bød på samtale og debat med politikere og eksperter på området. Vi talte bl.a. om demokratisk dannelse, digitale rettigheder og dataetiske principper i forhold til børns digitale liv, og endeligt, hvem der bærer ansvaret for børns digitale dannelse.

Program

Konferencier Direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias 

12.00-12.30:  Ankomst og Frokost

12.30-12.35:  Velkomst –  konferencier, Stina Vrang Elias

12.35-12.45:  Baggrund for konferencen – direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl

12.45-13.00:  Hvorfor er børn, dataetik og digital demokratisk dannelse en vigtig politisk sag? – Interview med socialordfører for Socialdemokratiet, Pernille Rosenkrantz-Theil

13.00-13.25: Børnenes stemmer: Digital dannelse i børnehaven – senioranalytiker i Børns Vilkår, Winnie Alim og projektmedarbejder Børns Vilkår, Charlotte Kjeldsen

13.25-13.45: Er der brug for politiske initiativer til at højne børnehavebørns digitale dannelse? – Modereret samtale ml. næstformand for BUPL, Birgitte Conradsen, medieforsker, Stine Liv Johansen og børne- og medieordfører for SF, Jacob Mark 

13.45-14.00: Kaffepause

14.00-14.15: Børnenes stemmer: Mellem hjem og skole – digitale mediers betydning – senioranalytiker i Børns Vilkår, Winnie Alim og projektmedarbejder i Børns Vilkår, Signe Nebelong

14.15-14.35: Hjælp, børnene er digitale – modereret samtale ml. næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, næstformand for Skole og Forældre, Cecilie Harrits og børne- og socialordfører for det Konservative Folkeparti, Brigitte Klintskov Jerkel

14.35-14.50: Børnenes stemmer: Algoritmer, fake news og digital tillid – senioranalytiker i Børns Vilkår, Winnie Alim

14.50-15.25: Hvem har ansvaret? – Paneldebat ml. politisk chef for Facebook i Norden og Benelux, Martin Ruby, formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge, seniorforsker v. Institut for Menneskerettigheder, Rikke Frank Jørgensen, politisk ordfører og børneordfører i Alternativet, Carolina Magdalene Maier  og IT- og erhvervsordfører i Venstre, Torsten Schack Pedersen 

15.25-15.30: Afrunding af konferencen – folkeskole- og medieordfører for Radikale Venstre, Marianne Jelved

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke