Børn, dyr og natur

CfB-artikel

Udeleg i børnehaven styrker børns mentale og fysiske sundhed

I Skandinavien ser vi det som et gode, at børn leger udenfor, når de går i dagtilbud. Men hvad siger forskningen om betydningen af udeleg for børnehavebørn? Er der forskel på, om børnene er ude i naturen eller leger på børnehavens udeområder? Og hvordan kan man som pædagog bedst understøtte børnenes udendørs aktiviteter?

Læs mere
CfB-artikel

Grønne fingre i skolen

Skolehaver har en lang række fordele – både som forebyggende, sundhedsfremmende og læringsmæssigt redskab. Men hvad betyder havearbejdet for børns fællesskaber og sociale kompetencer? Og hvordan kan skolehaver fremme børns lyst til at lære?

Læs mere
CfB-artikel

Undervisning i det fri – perspektiver på udeskole

Undervisning, der foregår udenfor klasseværelsets fire vægge, bliver mere og mere udbredt – men hvilke potentialer har udendørs undervisning for børn og unges trivsel? Kan udeundervisning få børn til at røre sig mere i løbet af en skoledag? Og hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for udeundervisning generelt?

Læs mere