Børn med funktionsnedsættelser

CfB-artikel

Tidlige tegn på autisme i barnets første leveår

Autisme hos børn kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og tegnene kan være mere eller mindre tydelige. Ofte opdages autisme hos børn først i børnehave- eller skolealderen. Men hos nogle kan tidlige tegn på autisme ses allerede i barnets første leveår. 

Læs mere
CfB-artikel

Deltagelse og inklusion i dagtilbud

Børn og unge med funktionsnedsættelser har ikke altid samme mulighed for at blive en del af fællesskabet sammenlignet med deres jævnaldrende. Det ses særligt i skolen, men også i dagtilbuddet oplever børn med funktionsnedsættelser ikke at kunne deltage på lige fod med andre.

Læs mere
CfB-artikel

Børn med ADHD – en del af klassefællesskabet

Børn med ADHD kan have svært ved at opbygge og bevare venskaber i skolen. De kan have sværere ved at tale med deres klassekammerater om diagnosen, og flere oplever at blive mobbet eller at mobbe andre.

Læs mere
CfB-artikel

Ordblindhed er en udfordring i børns skoleliv

Man anslår, at ca. 8 % af alle børn og unge har funktionsnedsættelsen ordblindhed. Der er næsten dobbelt så mange drenge, der er ordblinde sammenlignet med piger.

Læs mere