Digitale børneliv

CfB-artikel

Hvorfor er det så svært at lægge telefonen væk?

Småbørn har behov for, at deres forældre er opmærksomme på deres signaler. Det er med til at sikre, at børnene får en tryg tilknytning til deres forældre. Alligevel tyder det […]

Læs mere
CfB-artikel

Når digitale medier distraherer

Digitale medier er blevet en del af de fleste småbørnsfamiliers hverdag. Men hvilken betydning kan digitale medier få for samspillet mellem det lille barn og dets forældre? I denne artikel […]

Læs mere
CfB-artikel

Børns digitale dannelse

Nutidens børn bliver født ind i en digital æra, hvor de allerede fra de er helt små skal forholde sig til tablets, smartphones og digitale medier. Men er det at vokse op med digitale medier det samme som at være digitalt indfødt? Hvad betyder digital dannelse, og hvordan ruster vi vores børn til at kunne navigere i den digitale verden?

Læs mere
CfB-artikel

Digitale mediers indflydelse på familielivet

Digitale medier er blevet en integreret del af det moderne familieliv, og familier med børn bruger oftere digitale teknologier end husholdninger uden børn. Dette kan stjæle tid og opmærksomhed fra vigtige interaktioner mellem forældre og deres børn, men samtidig rummer de nye teknologier også potentialer for kreativitet, samskabelse og nye måder at være sammen på.

Læs mere
CfB-artikel

Tablets i skolen – fordele og ulemper ved digitale redskaber i undervisningen

I Danmark er der i de senere år blevet investeret mange ressourcer i informations- og kommunikationsteknologier til brug i den danske folkeskole. Men hvilken betydning har disse teknologier for elevernes læringsproces? Hvilke fordele og ulemper har de digitale redskaber i undervisningen? Og kan digitale redskaber være særligt gavnlige for bestemte elevgrupper?

Læs mere
CfB-artikel

Råd og vejledning til digital dannelse i praksis

Både daginstitutioner, skoler og forældre kan hjælpe børn med at styrke deres digitale kompetencer og digitale dannelse. Men hvordan bærer man sig ad i praksis? Hvordan kan man som pædagog, lærer eller forælder støtte børnene i at træffe gode valg i forhold til deres digitale færden?

Læs mere
CfB-artikel

Når mobningen bliver digital

Børn og unges digitale liv medfører nye rum for mobning og krænkelser, som kan være svære at opspore og forstå som forældre eller fagpersoner. Men hvordan adskiller digital mobning mobning sig fra traditionel skolegårdsmobning? Hvilke konsekvenser har det for de involverede børn? Og hvilke grupper af børn skal fagprofessionelle være særligt opmærksomme på?

Læs mere
CfB-artikel

Digitale mediers betydning for børn og unges trivsel

Siden de digitale medier har gjort deres indtog i den moderne børnefamilie, har diskussionen om børns skærmtid været et populært stridspunkt. Men hvad ved vi egentlig om digitale mediers påvirkning af børn og unges sundhed? Er der en grænse for, hvor længe børn bør sidde foran skærmen? Og er det sandt, at digitale medier gør børn mere socialt isolerede?

Læs mere