Flygtningebørn i Danmark

CfB-artikel

Familier med ikke-vestlig baggrund er ramt på sundheden

Forskning viser, at børn og voksne med ikke-vestlig baggrund er ramt på deres fysiske sundhed. Børnene får færre vacciner og helbredsundersøgelser og har store problemer med tandsundheden. Forældrene kæmper med flere kroniske lidelser på samme tid. Samtidig udvikler mange immigranter vestlige livsstilssygdomme, når de kommer til Vesten. Fagprofessionelle efterlyser bedre tolkning og mere sundhedsprofessionel uddannelse på området.

Læs mere
CfB-artikel

Ordentlig modtagelse er afgørende for flygtningebørns fremtid

Når flygtningebørn kommer til Danmark, er det afgørende, at der bliver taget ordentlig hånd om dem - både hvis de er flygtet med deres familier, og især hvis børnene ankommer uledsagede. Ny skandinavisk forskning peger på en række faktorer, der kan udfordre eller støtte flygtningebørns trivsel i deres nye værtsland.

Læs mere
CfB-artikel

Uledsagede asylbørn har komplekse traumer

lugt bærer nogle også på oplevelser af vold og omsorgssvigt i hjemlandet fra enten forældre eller lærere. Uledsagede børn, der endnu ikke har opnået asyl, bærer en ekstra tung byrde end alle andre grupper af flygtningebørn.

Læs mere
CfB-artikel

Børn tager skade af forældres traumer og ventetid på asyl

Nye danske studier viser, at flygtningebørn med traumatiserede forældre fungerer psykisk dårligere end andre børn, og at langvarige asylophold skader børnene. Det har også stor betydning for barnets psyke, hvordan forældre håndterer fortællingen om flugt og voldsomme oplevelser. Men der er håb for disse børn - de kan komme sig over traumer, hvis de rette livsvilkår er til stede.

Læs mere