Mental mistrivsel - pårørende børn

CfB-artikel

Når mor eller far er indlagt i psykiatrien

Hvis mødre eller fædre er diagnosticeret med svær psykisk sygdom kan det føre til, at børn selv udvikler psykisk sygdom eller får kognitive, emotionelle eller adfærdsmæssige problemer. Men hvilken betydning har det for børns hverdag, når mor eller far er indlagt i psykiatrien? Denne artikel fokuserer på de konsekvenser, det har for børn, når deres forældre har en indlæggelseskrævende psykisk sygdom.

Læs mere
CfB-artikel

Når ens forælder har ADHD eller autisme

ADHD og autisme er nogle af de hyppigst forekommende udviklingsfortyrrelser blandt børn og unge i dag. Men hvad ved vi om, når små og større børn er pårørende til forældre med ADHD eller autisme? Hvordan påvirker det forælder-barn-relationen, hvis barnet selv har en diagnose? Og hvad skal fagprofessionelle være særligt opmærksomme på i mødet med disse familier?

Læs mere
CfB-artikel

Forældre med spiseforstyrrelser – sådan påvirkes fosteret og barnets første leveår

Når mor har en spiseforstyrrelse, kan det påvirke barnets mentale trivsel og fysiske udvikling. Men hvad siger forskningen om mors spiseadfærd under graviditeten? Og spiller det egentlig en rolle for småbørns mentale trivsel, om det er mor eller far, der har en spiseforstyrrelse? I denne artikel ser vi nærmere på den yngste gruppe af pårørende, da dét at være barn af en forælder med en spiseforstyrrelse kan have konsekvenser, allerede inden livet for alvor begynder.

Læs mere