Tidlig indsats

CfB-artikel

Tidlig indsats og social mobilitet

Børn kommer til verden med forskellige udgangspunkter for at udvikle deres færdigheder. Derfor kan muligheder og tilbud, som formelt set er lige, reelt set ende med at give flere fordele til dem, der allerede har det stærkeste udgangspunkt. Hvis vi gerne vil give alle børn lige reelle muligheder, er det vigtigt, at vi som samfund sætter ind tidligt for at rette op på de tidlige uligheder.

Læs mere
CfB-artikel

Hvad ved vi om effekten af universelle forældreindsatser?

I de senere år ses en tendens til, at flere danske kommuner implementerer tidlige forældreindsatser. Indsatserne er et tilbud til alle førstegangsforældre i kommunerne. Men hvad ved vi egentlig om effekten af tidlige forældrerettede indsatser? Og kan de universelle indsatser have utilsigtede konsekvenser?

Læs mere
CfB-artikel

Hvordan opsporer vi mental mistrivsel hos spædbørn?

Når børn tilbringer meget tid sammen med deres bedsteforældre, har bedsteforældrene indflydelse på Børns tidlige mentale sundhed har stor betydning for deres videre udvikling og trivsel. Det er derfor væsentligt at fagprofessionelle, der arbejder med spædbørn, har de rigtige forudsætninger for at opspore mistrivsel hos de små børn.

Læs mere
CfB-artikel

Vigtigheden af den pædagogiske omsorg i vuggestuen

Hvad vil det sige at have det godt i vuggestuen? Hvordan får børnene det godt? Og hvilken rolle spiller det pædagogiske personale i den sammenhæng? Disse spørgsmål har lektor i Pædagogik og Uddannelsesstudier fra RUC, Thomas Gitz-Johansen, forsøgt at finde svaret på.

Læs mere