Ulighed i børnesundhed

CfB-artikel

Hvorfor sover nogle børn og unge for lidt?

Børn og unge i Danmark sover mindre end tidligere og ofte også for lidt. Dette gør sig især gældende for børn fra mindre velstillede familier – men hvorfor ser vi denne sociale og sundhedsmæssige ulighed? Hvad gør, at disse børn og unge sover mindre end de burde, og hvad skal der til for at ændre tendensen?

Læs mere
CfB-artikel

Ressourceknaphed øger risiko for overvægt i barndommen

Overvægt i barndommen kan påvirke børns helbred og trivsel - også ind i voksenlivet. Familiens ressourcer har betydning for, hvor stor risiko barnet har for at blive overvægtigt - men er nogle mere udsatte end andre? I denne artikel ser vi nærmere på de familiemæssige forhold, der har betydning for barnets sundhed og sætter fokus på, hvordan overvægt i barndommen kan være en udfordring for børns fysiske helbred og sociale trivsel. 

Læs mere
CfB-artikel

Sundhed er ikke lige for alle børn

På trods af at der i Danmark er gratis og universel adgang til en lang række sundhedsydelser, er der stadig forskel på dødeligheden blandt børn under 5 år, viser ny dansk forskning. Selvom børnedødeligheden er halveret de seneste to årtier, er risikoen næsten dobbelt så høj for børn af mødre, der har røget under graviditeten.

Læs mere