Dialogredskab

Oplæg

Dialogredskab om kønsbevidst pædagogik

For elever i 6.-10. klasse Gratis undervisningsmateriale til lærere om kønsspecifikke normer og forventninger, som børn oplever.

Læs mere