Forløb

Oplæg

Små børns stemmer

For fagpersoner i dagtilbud Forløb der tager udgangspunkt i netop jeres arbejde med omsorg og trygge relationer.

Læs mere
Oplæg

Skolestyrken

For elever i 0.-10. klasse Skolestyrken er et trivselsprogram for hele skolen med fokus på at fremme trivsel og bremse mobning.

Læs mere
Oplæg

Trivselsforløb

For klasser i grundskolen Forløb med klassebesøg og faciliteret forældremøde, der skal fremme og forbedre klassens kultur.

Læs mere