Læringsspil

Oplæg

Nyt læringsspil:
Os fra 6.B

For elever i 3.-6. klasse 'Os fra 6.B' er et lille, simpelt læringsspil om store følelser, der på legende vis vil være med til at afstigmatisere og aftabuisere den stigende ensomhed blandt børn.

Læs mere