Oak Foundation

Børns Vilkår har i perioden 2016-2019 indgået et samarbejde med OAK Foundation omkring børns rettigheder i Danmark.

Formålet er at sikre, at de børn Børns Vilkår er i kontakt med, kender deres rettigheder, og at de oplever, at deres omgivelser respekterer disse rettigheder. Samtidig ønsker Børns Vilkår, gennem foreningens fortalevirksomhed, at styrke kendskabet til børns rettigheder, samt opfattelsen af børn som en befolkningsgruppe med selvstændige rettigheder.

Til projektet er der tilknyttet en jurist med speciale i børns rettigheder. Juristens opgave består i at rådgive og støtte børn i rettighedsspørgsmål, uddanne og rådgive Børns Vilkårs medarbejdere, samt bidrage til at styrke Børns Vilkårs fortalervirksomhed på børnerettighedsområdet.

Juristen skal med sit fokus styrke børnerettighedsforståelsen internt i Børns Vilkår, f.eks. når vi bisidder børn med en socialsag i kommunen. Juristen skal hjælpe barnet med at navigere i lovgivningen og yde den retshjælp, barnet ikke kan få andre steder. Indsatsen skal også styrke arbejdet for børns rettigheder, når vi rådgiver børn på BørneTelefonen, eller når Uddannelsesafdelingen laver oplæg på skoler over hele landet.

Endelig vil den juridiske indsats have stor betydning for Børns Vilkårs politiske indsats på børneområdet, således at børns rettigheder tillægges større vægt og børn bliver betragtet som borgere med selvstændige rettigheder.

Et løft af børns rettigheder

Arbejdet til fordel for udsatte grupper er meget centralt for Oak Foundation Denmark. Derfor er vi glade for at bidrage med en flerårig bevilling til en jurist i Børns Vilkår. Det har vi blandt andet gjort for at styrke den juridiske støtte til børnene i forbindelse med bisidning og rådgivning på BørneTelefonen. Samtidig støttes det politiske arbejde til fordel for børns rettigheder. Esther Nørregaard-Nielsen, Direktør i OAK Foundation Denmark

Sammen gør vi en forskel

Hvilke resultater har OAK Foundation og Børns Vilkår skabt i samarbejdet?

  • Højere vidensniveau hos de frivillige på BørneTelefonen omkring børns rettigheder. Har bidraget til en højere kvalitet på rådgivningssamtalerne på BørneTelefonen.
  • Sikring af konkret retshjælp til bisidderbørn, som har et udvidet behov for hjælp. I 2017 fik 576 børn hjælp af en bisidder fra Børns Vilkår.
  • Bidraget til Børns Vilkårs politiske indsats ifm. reformen af skilsmissesystemet, der træder i kraft den 1. april 2019.
  • Afgørende indvirkning på Børns Vilkårs politik vedr. offentligt omsorgssvigt (fx sager som Tønder- og Slagelsesagen) og varetaget den betydelige kontakt til justits- og socialministeriet ifm. fremsættelse af lovforslag om ændring af forældelsesreglerne og størrelsen på tortgodtgørelse.

Derudover har juristen bidraget til Børns Vilkårs politik ift. undervisnings- og skoleområdet, der har resulteret i et afgørende samarbejde med Red Barnet og Maryfonden på mobbeområdet, og en ny klageinstans for børn, der har været udsat for mobning og ikke har fået den hjælp de har behov for og krav på. Juristen har i den forbindelse bidraget til indretningen af klageinstansen med viden fra Børns Vilkårs rådgivningstilbud om hvilke behov de børn, der fremadrettet skal bruge klagemuligheden, har. Juristen har endvidere bidraget væsentligt til at fremme Børns Vilkårs holdning til emnet i den offentlige debat.