Projekt: Mangfoldig BørneTelefon

Projektet Mangfoldig BørneTelefon har to formål. Det første formål er at rekruttere flere personer med etnisk ikke-vestlig minoritetsbaggrund til at arbejde som frivillige rådgivere på BørneTelefonen. Med kun 3,8 % af nydanske frivillige rådgivere på BørneTelefonen, er der god plads, og grund til, at flere nydanske medborgere kan engagere sig i arbejdet med at hjælpe og rådgive børn i Danmark samt drage nytte af de sociale og karrieremæssige fordele, der følger med at arbejde som frivillig hos Børns Vilkår. Der er for Børns Vilkår tale om et demokratisk samfundsansvar, vi som en stærk aktør på frivilligområdet gerne vil blive bedre til at løfte, og dermed også spille en aktiv rolle i udviklingen af et mere mangfoldigt frivilligDanmark. Derfor ønsker vi at gennemføre en indsats, der fokuserer på at øge den etniske mangfoldighed blandt de frivillige på BørneTelefonen.

Det andet formål knytter sig til den nytte, Børns Vilkår kan drage af at have en etnisk mangfoldig frivilligsammensætning. Den lave grad af etnisk mangfoldighed betyder nemlig også, at der er en mængde perspektiver, erfaringer og talent som Børns Vilkår ikke får bragt i spil i arbejdet med at udvikle såvel BørneTelefonen som Børns Vilkårs andre aktiviteter, som de frivillige indgår systematisk i. Børns Vilkår er til for alle børn i Danmark, og vi ønsker derfor at sikre, at arbejdet både på BørneTelefonen og når vi taler børns rettigheder generelt, sker på et demokratisk og samfundsmæssigt repræsentativt grundlag. På den måde sikrer vi bedst muligt, at Børns Vilkår er i trit med samfundsudviklingen og dermed bedst muligt klædt på til at være til for alle børn i Danmark.

Midler til projektet kommer fra en pulje under Social- og Indenrigsministeriet.
Projektet løber frem til udgangen af 2016.