Projekt: Støtte til børn i skilsmisse

Massiv hjælp til skilsmissebørn

I partnerskab vil Børns Vilkår og Egmont Fonden i 2015-2018 sætte massivt ind for at hjælpe skilsmissebørn.

Vi ved fra arbejdet på BørneTelefonen, at tristhed, rådvildhed og usikkerhed fylder meget i skilsmissebørns liv. Derfor vil Egmont Fonden og Børns Vilkår i fællesskab starte en række aktiviteter for at skabe trivsel for skilsmissebørn. Aktiviteterne er samlet i programmet ”Støtte til børn i skilsmisse”.

”Vi ved fra forskningen, at voldsomme konflikter i forbindelse med forældrenes skilsmisse har store negative konsekvenser for børns trivsel. Med partnerskabet kan vi sætte bredt ind og både støtte det barn, der oplever sine forældres kamp mod hinanden, men også det barn, som har behov for ekstra støtte og forståelse fra sine forældre og nære omgivelser for at trives i en hverdag med to familier,” siger direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen.

Programmet vil hjælpe alle børn i skilsmisse: Børn hvis forældres skilsmisse er under opsejling, børn i skilsmisse med godt samarbejde mellem forældrene, og skilsmisser, hvor der er konflikter mellem forældrene. Indsatserne retter sig mod tre primære målgrupper: Børn hvis forældre skal skilles eller er blevet skilt, forældre i skilsmisse og fagpersoner omkring børn i skilsmisse. Målet er at bidrage til, at børn får bedre støtte og bedre trivsel. De må ikke føle sig alene med tanker om og følger af forældrenes skilsmisse – hverken før, under eller efter forældrenes skilsmisse.

Programmet indeholder tre dele:

  1. Støtte og rådgivning: Programmet styrker inddragelse af børn gennem bisidning i Statsforvaltningen og giver et løft til ForældreTelefonen, så flere forældre kan få rådgivning om skilsmisse. Programmet omfatter også øget rådgivning til fagpersoner
  2. Oplysning og kampagne: Programmet omfatter kampagner, der skal give viden om børnevenlige skilsmisser, samt en webbaseret oplysnings- og kommunikationsindsats
  3. Interessevaretagelse for at styrke børns rettigheder: Der udarbejdes et oplæg med baggrund i blandt andet data fra BørneTelefonen og ForældreTelefonen, som præsenteres i tilknytning til en konference i november 2015.

Programmet løber i fire år fra 2015 til 2018. Egmont Fonden har støttet med 26.000.000 kr.

Kontakt: Signe Korsgaard på siko@bornsvilkar.dk