Projekt: Verdens bedste Børnetelefon

Børns Vilkår og TrygFonden har siden 2009 haft et tæt samarbejde med fokus på drift og udvikling af Børnetelefonen.

Mellem 2009 og 2013 har partnerskabet primært skabt følgende resultater:

 • Der er indført en ny samtalemodel, hvor børnesamtalen afvikles i fem faser. Målet er en klar afdækning at barnets mål med henvendelsen
 • Flere frivillige. Vi har også skabt et nyt kvalificeringsforløb for at styrke kvaliteten i rådgivningen
 • Børnerådgiverforløbet for frivillige og andre, der arbejder med børn og unge, er etableret
 • Platformene er udvidet med SMS-rådgivning
 • Der er udgivet en håndbog i chatrådgivning
 • Der blev gennemført to årlige oplysningskampagner om BørneTelefonen til 4. og 6. klasse
 • Dokumentationen fra BørneTelefonen er blevet systematiseret og løbende optimeret.

2014 markerede starten på nyt og styrket partnerskab mellem Børns Vilkår og Trygfonden under overskriften: Verdens bedste Børnetelefon. Titlen kommer fra de børn, som blev involveret i udviklingen af partnerskabet. Aktiviteterne er præget af deres syn på, hvordan verdens bedste børnetelefon skulle være.

Det nye partnerskab er funderet i fire overordnede visioner:

 • Vi skal ud til børnene der, hvor de er
 • Børn skal hurtigere kunne komme igennem til BørneTelefonen, når de har brug for hjælp
 • Vores rolle som børnenes stemme skal styrkes
 • Børn skal kunne regne med os (bedre finansieringsgrundlag under BørneTelefonens drift).

TrygFonden støtter Børns Vilkår med 50.000.000 kr. over fem år. Midlerne skal fordeles på driftsstøtte til BørneTelefonen og udvikling af nye aktiviteter. Af nye aktiviteter kan nævnes en ny rådgivningsform ”Børn hjælper børn” (2015), En BørneMobil, der skal besøge skoler i Danmark (fra efteråret 2016), tre fælles holdningskampagner (fra 2015) og en væsentlig styrkelse af BørneTelefonen (herunder frivillighedsindsatsen) og af Børns Vilkårs rolle som talerør for alle børn i Danmark.