Omsorgssvigt i den tidlige opvækst

Børn har brug for nærværende og omsorgsfulde voksne, hvis de skal udvikle sig og trives. Men nogle gange udsætter de voksne, der ellers skulle sikre den omsorg, i stedet barnet for svigt.

Der er f.eks. tale om omsorgssvigt, når voksne har et misbrug, der fylder så meget, at barnet overses eller på andre måder lider overlast – og der er tale om omsorgssvigt, når voksne udsætter børn for seksuelle overgreb eller fysisk eller psykisk vold.

Fagprofessionelle spiller en særlig rolle, når børn udsættes for omsorgssvigt. De kan være de voksne, der først ser, at noget er i vejen – eller den voksne, som barnet henvender sig til, når det oplever svigt.

Småbørn udsættes også for omsorgssvigt, men kan have sværere ved at fortælle om det. Derfor sætter vi i denne artikelserie fokus på ny forskning om omsorgssvigt af børn i førskolealderen, og på hvad du som fagperson kan gøre, hvis mistanken opstår.

Artikelserien er støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke