Børns Vilkår tilbyder i samarbejde med Københavns Kommune workshoppen ”Vores klassefællesskab” til 4.-6. klasser. Workshoppen afholdes i skoleåret 2019/2020 som en del af indsatsen for at fremme trivsel og forebygge mobning blandt skoleelever i København.

I workshoppen inddrages eleverne i dialog og øvelser, som lægger op til, at eleverne selv udvikler konkrete ideer til, hvordan de sammen og hver for sig kan bidrage til et trygt klassefællesskab uden mobning, og hvor alle elevers rettigheder og personlige grænser respekteres.

Workshoppen varer 1,5 time og faciliteres af Børns Vilkårs underviserkorps. Klassens egne lærere er til stede under workshoppen

Der udbydes 50 workshops til folkeskoler i Københavns Kommune, efter først-til-mølle-princippet. Udgifterne er dækket af Københavns Kommune.

Som en del af tilbuddet tilbyder Københavns Kommune også en opfølgende trivselsdag hos Børns Vilkår for skolens elevråd eller repræsentanter for elevrådet og deres kontaktlærer. Se mere længere nede på siden.

Kontakt os gerne på:

, Vores klassefællesskab – Københavns Kommune 3618 0165  , Vores klassefællesskab – Københavns Kommune skole@bornsvilkar.dk

Send en forespørgsel

Varighed: 90 minutter
Målgruppe: 4. – 6. klasse
Form: Workshop

Med afsæt i film, gruppeaktiviteter og cases fra BørneTelefonen guides eleverne gennem tre processer, hvor de arbejder med ”Det ved vi”, ”Det mener vi” og ”Det gør vi” i relation til ”Vores klassefællesskab”. Omdrejningspunktet i workshoppen er at igangsætte refleksioner og aktiv stillingtagen hos eleverne i forhold til tematikker som personlige grænser, rettigheder og ansvar, hårdt sprog og misforståelser samt mobning. Gennem workshoppen definerer klassen, hvad der er god stil og dårlig stil i ”Vores klassefællesskab”.

Workshoppen er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder”, ”personlige grænser” og ”venskaber” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. ”Vores klassefællesskab” kan også supplere arbejdet med at omsætte den årlige trivselsmåling og skolens antimobbestrategi til konkrete tiltag på klasseniveau.

Læringsmål for workshoppen:

  • Eleverne har viden om, hvad der kendetegner det gode klassefællesskab og hvad man som elev kan gøre for at fremme det trygge klassefællesskab.
  • Eleverne kender deres rettigheder og ansvar i klassefællesskabet og har idéer til handlemuligheder i situationer, hvor deres rettigheder krænkes.
  • Eleverne har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte hos BørneTelefonen til håndtering af situationer som omhandler mobning og trivsel i klassen.

Book en workshop til din klasse her

Send forespørgsel

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.