Online besøg

Nu har I mulighed for at få besøg i klassen af Børns Vilkår online. Besøget er et trivselsfremmende og fællesskabende indspark til hele klassen med et særligt blik for de børn, der har det sværest under nedlukningen. BørneMobilen Online består af et online besøg samt et materiale, der skal støtte dig som lærer i det videre trivselsarbejde i klassen.

Det er en af Børns Vilkårs dygtige undervisere som kommer på besøg online. Med en aktuel og vedkommende fortælling, der er bygget op om børns henvendelser til Børnetelefonen, stilles der skarpt på nogle af de udfordringer som børn kan have i en tid med pandemi, nedlukning og hjemmeskole. Men der peges også på muligheder og handlinger, der forhåbentlig vil efterlade klassen med mere håb.

Underviseren faciliterer afslutningsvist en enkelt øvelse i klassen, og der tilbydes endvidere et opfølgende undervisningsmateriale, som I kan bruge i det videre trivselsarbejde.

Der udvikles løbende nye temaer til BørneMobilen Online, så du kan booke til den samme klasse flere gange men med forskellige temaer. Indtil videre kan du vælge mellem to temaer: “At føle sig uden for fællesskabet” og “Hjemmelivet i onlineskolen”

Fra 1. marts vil du endvidere kunne booke temaet “Digital mobning”

Mål

At understøtte:

  • Fællesskabet i klassen og den enkelte elevs trivsel.
  • Et trygt rum hvor eleverne kan få sat ord på tanker, følelser og bekymringer.
  • At pege på mulige handlinger og positive aspekter, så eleverne efterlades med håb for fremtiden.

Om

Varighed: 30 minutter + materiale til det videre trivselsarbejde i klassen
Målgruppe: 4-8. klasse
Form: Online besøg på Teams, zoom, Meet eller lignende

Gennem en fortælling der bygger på henvendelser fra BørneTelefonen skabes dialog og refleksion i klassen. Der er fokus på at sætte ord på det der kan være svært, men også på at pege frem mod mulige handlinger og håb for fremtiden.

Børnemobilen online kan bruges som et element i klassens trivselsarbejde under nedlukningen og i den svære overgang, hvor skolerne åbner igen.

Der kommer løbende nye temaer i BørneMobilen Online, så man kan booke flere gange til den samme klasse men med forskellige temaer.  

Pris

Gratis

Ring

Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.

 3618 0165

 skole@bornsvilkar.dk

KLAR TIL AT BESTILLE, TRYK VIDERE HER

Opfølgende undervisningsmateriale

Som en del af Børnemobilen online tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til det videre arbejde med klassens trivsel. Vi anbefaler, at der afsættes 1-2 lektioner til at arbejde med det opfølgende materiale. Materialet bliver sendt pr. mail sammen med bookingbekræftelsen.

Faglig ramme

Workshoppen er udviklet for at understøtte det fællesskabende og trivselsfremmende arbejde i 4.-8. klasse, og det er ikke bundet op til specifikke fag.

BørneMobilen Online er en del af Børns Vilkårs samarbejde med Trygfonden

Book BørneMobilen Online

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.