Online besøg

Nu har I mulighed for at få besøg i klassen af Børns Vilkår online som et input til trivselsarbejdet i en coronatid.

Der er tre temaer til klasser, der modtager undervisning online og et tema til klasser, der er tilbage i klasserummet.

Temaer til onlineundervisning

  • Tema 1: At føle sig uden for fællesskabet
  • Tema 2: Hjemmelivet i onlineskolen
  • Tema 3: Digital mobning

Tema til fysisk undervisning

  • Tema 4: Tilbage til klassefællesskabet

Besøget er gratis og varer 20 minutter, hvor en af Børns Vilkårs dygtige undervisere kommer på besøg online med en aktuel og vedkommende fortælling fra Børnetelefonen.

Dernæst faciliterer underviseren en enkel refleksionsøvelse i klassen, og med besøget følger et opfølgende undervisningsmateriale, så I kan arbejde videre i klassen efter besøget.

Mål

At understøtte:

  • Fællesskabet i klassen og den enkelte elevs trivsel.
  • Et trygt rum hvor eleverne kan få sat ord på tanker, følelser og bekymringer.
  • At pege på mulige handlinger og positive aspekter, så eleverne efterlades med håb for fremtiden.

Om

Varighed: 20 minutter + materiale til det videre trivselsarbejde i klassen
Målgruppe: 4-8. klasse
Form: Online besøg på Teams, zoom, Meet eller lignende

Gennem en fortælling der bygger på henvendelser fra BørneTelefonen skabes dialog og refleksion i klassen. Der er fokus på at sætte ord på det der kan være svært, men også på at pege frem mod mulige handlinger og håb for fremtiden.

Børnemobilen online kan bruges som et input til klassens trivselsarbejde under nedlukningen og i den svære overgang, hvor skolerne åbner igen.

Der kommer løbende nye temaer i BørneMobilen Online, så man kan booke flere gange til den samme klasse men med forskellige temaer.

Pris

Gratis

Ring

Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.

 3618 0165

 skole@bornsvilkar.dk

KLAR TIL AT BESTILLE, TRYK VIDERE HER

Opfølgende undervisningsmateriale

Som en del af Børnemobilen online tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til det videre arbejde med klassens trivsel. Vi anbefaler, at der afsættes 1-2 lektioner til at arbejde med det opfølgende materiale. Materialet bliver sendt pr. mail sammen med bookingbekræftelsen.

Faglig ramme

Workshoppen er udviklet for at understøtte det fællesskabende og trivselsfremmende arbejde i 4.-8. klasse, og det er ikke bundet op til specifikke fag.

BørneMobilen Online er en del af Børns Vilkårs samarbejde med Trygfonden

Book BørneMobilen Online

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.

Aktuelt hos Børns Vilkår